„Zkušební provoz čistíren odpadních vod potrvá do konce srpna příštího roku, nicméně obyvatelé se mohou již napojovat," informoval předseda Balkánu Pavel Souček s tím, že čím více bude připojeno domácností, tím budou lepší výstupní hodnoty čistírny odpadních vod.

Předseda mikroregionu Pavel Souček také ale zároveň upozornil na fakt, že občané dotčených obcí, kteří se nebudou chtít připojit na kanalizační řád obce, budou muset prokázat, jak likvidují odpadní vodu.

„Obecní úřady budou dotyčné obesílat s dotazem, jak mají vyřešenu likvidaci odpadních vod. Pokud tak neučiní, bude se případem zabývat odbor životního prostředí," poznamenal Pavel Souček. Obyvatelé tak mají čas do konce srpna příštího roku otázku likvidaci odpadních vod řešit.

Právě na konci srpna bude ukončen zkušební provoz čistíren odpadních vod a stavba by měla být zkolaudována. Důvod, proč dojde ke kolaudaci až v příštím roce je jednoduchý. Kvůli blížícímu se zimnímu období je nemožné opravit do původního stavu rozkopané cesty.

„Nesplnili jsme podmínku, že budou vyasfaltované komunikace, kde se prováděly výkopové práce. Jedná se především o silnice druhé a třetí třídy. V Panoším Újezdě musel být povrch silnice obnoven ještě letos, vyžádala si to krajská správa a údržba silnic," vysvětlil důvod, proč se kolaudace odkládá na příští rok předseda Balkánu Pavel Souček. V příštím roce tak bude Balkán vypisovat výběrové řízení na pojištění stavby, ale také na obnovu povrchu komunikací. „Jinak se vše chýlí ke zdárnému konci, provozovatel postupně přebírá stavbu. V Krakově mají již vyřešené i kanalizační přípojky," dodal Pavel Souček.

Projekt za zhruba 190 milionů korun nehradily obce samy, ale dostaly na něj dotaci ve výši zhruba 150 milionů korun. „Z celkové spoluúčasti 38 milionů korun si obce vzaly úvěr ve výši dvacet devět a půl milionu korun. Zbylých osm a půl milionu korun jsou vlastní zdroje dotčených obcí," vysvětlil už dříve Pavel Souček.