Při pracích na nové podlaze došlo totiž ze strany zhotovitele k pochybení. „Zhotovitel stavby nedodržel požadovanou tloušťku vrchní betonové mazaniny podlahy tělocvičny dle projektové dokumentace. Firma svou chybu uznala a přišla s náhradním řešením, které si nechala ověřit soudním znalcem,“ uvedl starosta města Karel Filip. Rada města ale chtěla mít stoprocentní jistotu, a tak si nechala znalecký posudek také vypracovat. Nyní čelí velkému problému, protože znalecké posudky od dvou různých znalců se neshodují. Znalec, který dělal posudek pro zhotovitele, konstatoval, že životnost i funkčnost podlahy bude zcela srovnatelná s původním řešením. Jiného názoru je ale znalec druhého posudku.

Ten říká, že kvalita podlahy v tělocvičně neodpovídá požadavkům platných předpisů a běžnému způsobu provedení. „Radní města se na základě skutečností uvedených ve druhém znaleckém posudku sešli na mimořádné schůzi a přijali usnesení, ve kterém starostovi města uložili podat odvolání proti kolaudaci nové tělocvičny. „Nyní by měl následovat další krok. K danému posudku by se měly vyjádřit všechny dotčené osoby, které jsou v posudku uvedeny. O dalším vývoji budeme všechny informovat,“ dodal Karel Filip.