Děkovnou řeč krále Melichara v cizokrajné řeči se snažil přeložit do češtiny král Kašpar.
Kromě vzácných darů, zlata, kadidla a myrhy, přivezli do Čisté také sluníčko, které alespoň trochu zpříjemnilo mrazivé počasí. Na otázku, jestli tu není příliš zima, Baltazar odpověděl: „Příjemné to tu není, jsme v drsné krajině, jak bylo po cestě řečeno, ale co bychom neudělali. Počasí se vlastně nakonec vyvedlo. Vyšli jsme za hvězdou a než jsme došli do cíle, už svítilo sluníčko."

Ještě než se přítomní vydali průvodem do vesnice za zpěvu „My tři králové jdeme k vám", vyslechli krátké povídání o historii čisteckého nádraží. Králové se ale nezapomněli zastavit u Husova domu, u kapličky sv. Václava, před základní školou a před radnicí. Konec byl v místním kostele sv. Václava. Tři králové a ostatní koledníci se rozloučili zpěvem tříkrálové písně. Za obdarování všem poděkoval Daniel Váhala.

V sobotu se ale v Čisté a okolních vesnicích koledovalo už od osmi hodin ráno. S kasičkami celou Čistou a okolní vesnice obešly děti z místní základní školy. Zároveň zvaly obyvatele do tříkrálového průvodu.
„Ve dvanáct hodin jsme došli na faru, kde jsme se občerstvili a nyní jsme se vypravili na nádraží a čekáme na příjezd tří králů," vysvětlovala paní učitelky Slavěna Čechová, Renata Fišerová a Pavla Slabá.

Průvod tu má už několikaletou tradici. Členové Divadelního spolku Tyl společně s ostatními obyvateli ho připravují ob rok. Pokaždé společně vymyslí nový program. „Dohodli jsme se, že tříkrálový průvod se nám líbí, je lepší se projít, než sledovat televizní program," řekl Daniel Váhala. Dnes králové mohli klidně přijet od západu, ale vlak jim akorát vyšel. Nápad přijet od východu byl rovněž společný. Podle králů to vlastně ani nový nápad nebyl. Už to vyčetli v Písmu.

Protože sbírka tu má už opravdu pěknou tradici, lidé koledníky znají a čekají na ně. „Podobnou sbírku organizujeme také v Kralovicích. Tam je to o mnoho složitější. Lidé se bojí anonymity. Tady vlastně navštěvujeme sousedy," řekl Daniel Váhala. Při tříkrálové sbírce nejde hlavně o peníze. Koledníci v prvé řadě lidem přinášejí pozdravení. Za odměnu mohou dostat nějaké peníze.

„Někteří zvláště starší lidé mají při návštěvě slzy v očích. Možná, že nejsou během roku tolik navštěvováni, a proto mají velkou radost," doplnil Váhala.

Tříkrálová sbírka

Sbírku pořádá Charita České republiky, v Čisté Římskokatolická farnost Jesenice ve spolupráci s obcí, základní a mateřskou školou. Její výtěžek poputuje na Diecézní charitu Plzeň. Ta finance rozděluje podle stanoveného klíče. Část na humanitární akce po celém světě, část na provoz svých charitních zařízení. Loni byly peníze použity na provoz Domova sv. Vavřince v Menclově.