Po příjezdu a registraci nabraly nejprve týmy sil u kávy a výborného moučníku, který připravily pracovnice kuchyně Domova. Po úvodním slovu Taťány Čížkové, ředitelky, byl den plný her a zábavy oficiálně zahájen.
Sociální pracovnice Martina Hejdová popsala: „Náš víceboj je akcí, kde se soutěžní týmy utkávají v rozmanitých disciplínách. Hry jsou koncipovány tak, aby měl každý šanci být úspěšný alespoň v některé z nich." Během soutěžního zápolení si například uživatelé trénují jemnou a hrubou motoriku, paměť a smyslové vnímání.

Na soutěžící čekalo celkem osm disciplín umístěných v krásném parku a historických prostorách přízemí Domova. Závodníci si poměřili své síly v přesmyčkách, Kimově hře, skládání fotografií Domova Kolešovice, ruských kuželkách, hodu na plechovky, fazolích, hledání shodných předmětů a věšení prádla na čas. „Po ukončení soutěžní části zahrál soutěžícím a fanouškům Senior band známé lidové a populární písně a tím všem zpříjemnil čekání na oběd," upozornila Martina Hejdová.

A pak již nadešlo očekávané vyhlašování výsledků. Vítězové si odnesli ocenění v kategoriích jednotlivců a týmů. „Náš Domov Kolešovice se sice neumístil na celkových předních místech, ale pan Václav Němeček a paní Marie Šandová nás úspěšně reprezentovali v jednotlivých disciplínách," konstatovala Martina Hejdová s tím, že osobně prohlašuje za vítěze všechny uživatele, kteří se víceboje zúčastnili, za jejich odvahu a nadšení.
„Za hodno ocenění považuji dále to, že podobné akce jsou pořádány i dalšími domovy, což dalo možnost uživatelům i pracovníkům různých poskytovatelů služeb vytvořit si vazby, které jsou jistě i cennější než pohár vítězů," zdůraznila Martina Hejdová.

Velký dík pak pořadatelé posílají touto cestou dobrovolníkům z řad zaměstnanců známé mobilní společnosti, kteří spolu s dlouhodobými dobrovolnicemi Alicí Selby a její fenkou Star velmi pomohli při organizačním zajištění dopoledne a věnovali se ochotně uživatelům domova seniorů.
„Také děkuji dobrovolnici Marušce Gregorové, která statečně ustála jistě nejnáročnější disciplínu fazole, a pracovníkům Domova Kolešovice, kteří průběh celé akce skvěle zvládli," dodala Martina Hejdová.

Akce se konala za finanční podpory Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSSČR).