Její jednatelka Marta Řeřábková ale upozornila: „Žádné oslavy ale nechystáme. Rozsah naší činnosti prezentujeme každoročně během zimní a podzimní výstavy. Pořádáme je druhou sobotu v únoru 
a druhou sobotu a neděli 
v říjnu." Konají se v pěkném prostředí a pokaždé s velkým množstvím zvířat. „Letos se nám jich opět sešlo velké množství. Především pak králíci a drůbež," upozornila Marta Řeřábková 
s tím, že by ráda touto cestou poděkovala všem členům za práci, kterou pro kolešovickou organizaci odvedli. Na fotografii vidíme rodinu Panoškových z Kněževsi, tátu Mirka a syny Daníka a Mirka. Daníkovi se nejvíce líbilo prasátko a Mirkovi králíci. „Věřím, že se nám díky tombole podaří nějakého králíka vyhrát. Lístky jsme si koupili," svěřil se Mirek.

2. srpna roku 1976 se tehdy sešlo patnáct potenciálních členů. Tento počet byl totiž podmínkou pro založení nové základní organizace Českého svazu chovatelů na okrese. „Hned v říjnu jsme uspořádali první výstavu a zisk několika stokorun jsme považovali za úspěch. Ještě větším úspěchem ale bylo, že se k nám začali přihlašovat další chovatelé, a to i z okolních obcí i z města. A najednou jsme byli chovatelé králíků, drůbeže, holubů, kožešinových zvířat, psů a samozřejmě okrasného ptactva," zavzpomínala Marta Řeřábková. A počet členské základny čítal 50 členů! V letošním roce má organizace 29 členů. „A všichni aktivně pracují," zdůraznila Řeřábková.

Ze zakládajících členů už to jsou jen čtyři: předseda František Lill, pokladník Otta Řeřábek, jednatelka Marta Řeřábková a Josef Větrovec.
„Největším problémem je získávání mladých chovatelů. Radost nám pak dělá, když si během zmiňovaných výstav mohou chovatelé vybrat kvalitní zvířata do svých chovů," konstatovala Marta Řeřábková.

Vedle králíků, drůbeže, holubů, okrasného ptactva, ovcí, koz, morčat, akvarijních rybiček je zde během výstavy možné vidět i nutrie a lišky. Mezi dalšími návštěvníky byla i Helena Pátková z Malé Černoci: „Vybrali jsme si pěkného kohoutka vlašáka, aby naše slepičky nebyly smutné, protože ten původní už odešel do nebe. Takže potřebují nějakého vůdce. S výběrem jsme moc spokojeni." Kolešovické výstavy navštěvují lidé nejen z Rakovnicka, ale i z jiných krajů, ba dokonce z ciziny. 

Cenou úspěšným vystavovatelům byly především poháry od Okresní organizace Českého svazu chovatelů a rovněž pohár pro nejlepšího chovatele od starosty obce. „Ráda bych touto cestou poděkovala všem sponzorům, kteří nás po léta podporují," zdůraznila také Řeřábková. Právě díky nim se na tuto podzimní výstavu podařilo sehnat na pět stovek různých cen do tomboly! Při každé výstavě se už v pátek přijdou na zvířata podívat i děti z místní základní i mateřské školy. Areál bývalé fary, kde kolešovická organizace sídlí, si mohou projít zcela zdarma. „Nemovitost jsme kdysi odkoupili od naší členky Marty Koryntové. Byli jsme šťastní, že jsme ve svém. Postupem let jsme opravili celé přízemí budovy, na zahradě vybudovali přístřešky pro králíky, holubník, přistavěli sociální zařízení i přístřešek pro občerstvení, začali opravovat vnější omítky a za pomoci obce opravili střechu," popsala Marta Řeřábková.

Výsledky:

KRÁLÍCI
Pohár OO ČSCH:
Jiří Kinkal Lišany

Čestné ceny:
Daniel Brodan
Beroun
Pavel Gruncl
Klůček
Miloš Herink
Všetaty
Viliam Koštial
Žatec
Otta Řeřábek 2x
Kolešovice
Ladislav Sedláček
Žatec
Václav Schellinger
Rakovník
Zdeněk Štěpánek
Přílepy
Michela Štěpánková
Přílepy

DRŮBEŽ
Pohár OOČSCH:
Václav Porazík Kolešov

Čestné ceny:
Jaroslav Černý
Senec
Jiří Kinkal 2x
Lišany
Aleš Kopčík 2x
Libočany
Václav Porazík
Kolešov
Pavel Rabas
Kadaň
Marta Řeřábková
Kolešovice
Aleš Tománek
Libořice

Jan Urban
Broumy

HOLUBI
Pohár OO ČSCH:
Antonín Borč Rakovník

Čestné ceny:
Milan Holeček
Mutějovice
Antonín Křenek
Mšecké Žehrovice
Miloslav Nový
Příčina
Pavel Oulický
Kozojedy
Pavel Topka
Rakovník
Jan Urban
Broumy
Jiří Vegricht
Žatec
Josef Volenský 2x
Hlubany

OKRASNÉ PTACTVO
Pohár OO ČSCH:
Josef Spurný
Rakovník

Čestné ceny:
Libuše Dvořáková
Zderaz
Viliam Koštial
Žatec
Miloslav Nový
Příčina
Josef Spurný
Rakovník

Pohár starosty
obce Kolešovice
Otta Řeřábek
Kolešovice