„Byli jsme zařazeni na seznam v návrhu financování Ministerstva zemědělství. Na výstavbě vodovodu už se pracuje od roku 1969 a nyní už konečně spějeme do finální fáze,“ sdělil starosta Kolešovic Martin Dvořák s tím, že když půjde vše podle plánu, měl by být vodovod dokončen v roce 2020.

Kolešovičtí měli přislíbenou dotaci již před dvěma lety, a to z Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (SFŽP), ale tu nakonec odmítli. Vedení obce totiž vadily přísné podmínky, kvůli nimž hrozilo výrazné krácení dotace. Na SFŽP zjistili pochybení při výběrovém řízení na zhotovitele stavby a dotaci zkrátili o 25 procent. Další podmínkou bylo, že z trvale hlášených 815 obyvatel musí být minimálně 80 procent připojeno až do domů, jinak by se dotace významně krátila. Při napojení pod 50 procent se dotace vracela celá. „Na základě smluv s občany na připojení na vodovod jsme zjistili, že riziko sankcí vrácení byť části dotace je vysoké, tak jsme od dotace raději odstoupili,“ připomněl starosta.

Po dalším výběrovém řízení, které skončilo v prosinci, činí nejnižší cena za výstavbu 61,3 milionu korun, přičemž dotace by měla hradit 60 procent nákladů. „Abychom mohli uhradit zbylých 40 procent, máme uzavřenu smlouvu na jednadvaceti milionový úvěr a vše budeme muset dofinancovat z rozpočtových prostředků obce ve výši kolem 7 milionů korun. Navíc máme ještě nesplacený úvěr ve výši 8 milionů na čistírnu a kanalizaci. Jsou to nákladné projekty, ale podle mě se jedná o poslední šanci, abychom vodovod vybudovali s ohledem na zvyšující se ceny stavebních prací,“ uvědomuje si Dvořák.

Vodovod bude vedle Kolešovic zásobovat také Heřmanov a Zderaz. Vodovodní řad tedy bude dlouhý zhruba 17 kilometrů. „Proto jsou také náklady na vybudování vyšší. Nemůžeme ale tyto dvě části obce nechat na holičkách. Podle mě by měla být již dávno státem určená koncepce zásobování obyvatel venkova pitnou vodou a také umožněn přístup k čištění odpadních vod. Pak, pokud by to bylo vhodné, by se za účelem snížení nákladů na výstavbu a následný provoz mohlo nechat napojit na jednu čistírnu více obcí. To samé platí i pro vodovodní sítě,“ myslí si starosta.

Kromě výstavby vodovodu obec dále letos plánuje rekonstrukci veřejného osvětlení za 1,3 milionu korun. Dále chce získat dopravní automobil pro hasiče. Chystá se i oprava chodníků. „Třeba u křižovatky na Hořesedly je chodník pod úrovní komunikace a my bychom ho potřebovali dostat nad její úroveň, to však znamená snížení nivelety vozovky,“ přiblížil další plány starosta Kolešovic.