K zákonu, který má nabýt platnosti v roce 2014, je slyšet spoustu názorů souhlasných i nesouhlasných. Uvědomte si však, že žít v obci, kde několik sousedů pálí zmíněná paliva a nebo nemá v pořádku kotel či komín, je životu nebezpečné pro vás a vaše děti.

V poslední době jsem byl požádán v několika případech majiteli rodinných domů ke kontrole spalinové cesty, která vykazovala nadměrnou kouřivost při spalování hnědého uhlí. V jednom případě majitel neosadil ve sklepě komínová dvířka, v druhém případě kouřovod u kotle netěsnil a v dalším případě byl po požáru puklý komín v délce asi 3 m. Jak sami vidíte, nadměrné kouření komína nelze vždy přičítat špatnému palivu (uhlí), ale spíše vadnému komínu či spotřebiči (kotli). Chtěl bych začátkem této topné sezóny připomenout, že kontrola a zároveň vyčištění je pro každého důležité a lacinější, než měnit kotel ústředního topení za nový, což je v některých případech zbytečné.