Prezentaci pořádá Základní organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v Rakovníku.

Uskuteční se v pondělí 20. září od 15 hodin v zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (budova Městské knihovny v Rakovníku, ul. Na Sekyře 2123, 2. patro – v budově je výtah).

Do novinek v oblasti technických vymožeností, které v mnoha ohledech usnadňují a zpříjemňují život osobám s různým druhem a stupněm ztráty sluchu, přítomné zasvětí Zdeněk Kašpar. Ten pracuje ve společnosti, která se zabývá servisem a výrobou sluchadel a kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením. Společnost se věnuje i poradenství a komplexnímu řešení problémů se sluchadly a pomůckami.

Kristýna Klatovská ze Základní organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v Rakovníku doplnila: „Zveme samozřejmě všechny osoby se sluchovým postižením i jejich blízké. Prezentace je také vhodná pro lidi, kteří pracují v sociálních či zdravotních službách. Mohou přijít samozřejmě i ti ostatní, zkrátka všichni, kdo mají o tuto problematiku zájem. Tlumočení do českého znakového jazyka je samozřejmě zajištěno. Bližší informace se dozvíte na telefon. číslech 728 720 751, 603 310 979 (pouze SMS) nebo na naší e-mailové adrese: snn.rakovnik@seznam.cz.“