Pod vedením Jakuba Kydlíčka mladí zahráli například skladby Insbruck ich muss dich lassen od Heinricha Isaaca nebo Quemadmodum desiderat od Johna Tavernera.