Program báječnéhokoncertu:

1) B. Nedbalová, B. Jedličková, V. Hošek, J. Hošek, E. Šretrová, M. Tolman,
N. Trousilová, A. Pánková, K. Vytejčková, A. Herinková, V. Rusová,
- sopránové flétny, P. Tolman, I. Pánková - altové flétny,
P. Pavlíček, A. Rajská, A+M. Novákovy - klávesy: Kánon

2) Mladší žáci a Sedmikrásky - společná píseň : Zpívejme si zpívejme
3) V+T. Krubovy - sopránové flétny: Bratře Kubo
4) K. Vytejčková - flétna, zpěv: Stála basa u Primasa
5) V. Rusová s maminkou - flétna, kytara: Komáři se ženili
6) B. Nedbalová s maminkou, B. Jedličková - flétny: Maličká su
7) J. +P. Hruškovi, kytary, zpěv : Vyšla luna bílá
8) M+P. Tolmanovi s maminkou, N. Trousilová
A+ I. Pánkovy - flétny sopránové a flétna altová: Pod naším okýnkem
9) Klávesové kvarteto mladších žáků -
A. Rajská, P. Pavlíček, A+M. Novákovy: Mámina píseň
10) A+A. Herinkovy s rodiči - flétny, housle: Běžela ovečka,
Canarie
11) N. Nosková - housle: Pochod I
12) A. Hrnčálová s rodiči, K. Zeman a Pavlíčkovi: Na tom pražským mostě
13) Klávesové trio dospělých - I. Nováková, G. Turečková,
P. Šnoblová: Barcarola
14) Trio a V+J.Hoškovi, A+A.Novákovy, E+T.Šretrovy: Travička zelená

15) Š + Š. Povolných, flétna, kytara, zpěv: Když se zamiluje kůň
16) A +V + M. Rajských s rodiči - klávesy, flétny, kytara: Okolo Třeboně
17) P. Pavlíček s dědou - klávesy, flétna, akordeon: Když jsem k vám chodíval
Valčíček
18) Skupina pokročilých flétnistů, klávesy P. Šindelářová:Svatební menuet
19) K. Keltnerová - klávesy: Amelie
20) V. Krumniklová s rodiči - klávesy, zpěv: Hallelujah
21) Pěvecký sbor Sedmikrásky
- doprovod kytary: V. Gutvald, V. Rajský: Na té naší pouti
- doprovod kytary: L. Hušek, A. Šilhavá: Marnivá sestřenice
22) P. Hruška - kytara, zpěv, doprovod Katka Keltnerová: Cesta
23) J. Patera - ukulele, V. Gutvald, V. Rajský, P. Hruška,
L. Hušek - kytary, A. Šilhavá - altová flétna: Trápím se trápím
24) V. Gutvald, V. Rajský, P. Hruška - zpěv,
doprovod starší a pokročilí žáci na flétny: Magnificat

25) Š. Povolná, N. Nosková, V. Krumniklová - gemshorny,
V. Gutvald, V. Rajský zpěv, doprovod pokročilí žáci: Cum decore
26) Klávesové kvarteto pokročilých žáků - T. Šretrová,
J. Patera, P. Šindelářová, K. Keltnerová a sbor fléten: The Sally Gagdens
27) Klávesové kvarteto, pokročilí flétnisté, Sedmikrásky: Blowin in the wind

28) Společná závěrečná píseň všech žáků: Koukej se mnou si píseň broukej

Programem provedli: Aneta Šilhavá a Pavel Hruška
zvukařem byl: Petr Krumnikl