Nový vjezd do rakovnického závodu z ulice V Lubnici byl budován po dobu jednoho roku a tří měsíců s cílem odlehčit dopravě nejen v Ottově ulici, ale i okolí, a to především od kamionů. Firma za výstavbu zaplatila 100 milionu korun.

„Ulehčí to život obyvatelům Rakovníka, protože dosud musely kamiony čekat na vjezd do závodu v Ottově ulici poblíž centra města. Zlepší se také situace chodců v okolí továrny i bezpečnost uvnitř továrny. V neposlední řadě to zefektivní dopravu uvnitř závodu a zlepší cestu našeho zboží k zákazníkům,“ sdělil ředitel Rakony Tomáš Andraščík.

„Výstavba nového vjezdu do podniku je součástí strategického plánu odklonění nákladní dopravy z centra do průmyslové části města. Věříme, že dočasná omezení související s projektem výstavby nového vjezdu do podniku budou nyní dostatečně kompenzována celkovým přínosem odklonu nákladní dopravy z Ottovy ulice,“ nechal se slyšet starosta města Luděk Štíbr.

Od roku 2022 by měl být kolem Rakovníka, alespoň to tvrdí zástupci Středočeského kraje, plně funkční obchvat města. Celková investice je vyčíslena na 342,5 milionu korun. Nejnáročnější úsek je kolem Bulovny, kde by mělo vzniknout přemostění.