Rakovnický podnik sídlil v Kuštově ulici a zaměstnával více než sto zaměstnanců, přičemž se zabýval výrobou autodílů a výrobků do postele.

Rakovnický podnik BRANO a. s. s velkou pravděpodobností letos zanikne.
Extrémní růst cen si vybírá daň. Rakovnickému podniku Brano hrozí zánik

Jak již před časem uvedla vedoucí personálního úseku Alena Hahnová, k likvidaci mělo dojít vlivem extrémnímu nárůstu cen materiálu a energií. „V roce 2022 extrémně vzrostla cena železa a oceli, ale také skokově narostly energie. Projekty jako jsou výrobky pro postele či pedály byly přeneseny do jiných závodů v rámci firmy,“ uvedla Hahnová.

Výroba byla částečně převedena do podniků v Olomouci a v Mnichově Hradišti.

Zdroj: Deník/Josef Rod

Společnost BRANO zaznamenala za loňský rok desetkrát vyšší náklady na energie oproti roku 2021.

Rakovnický závod měl téměř stoletou historii. Původně na tomto místě byla založena továrna na kola Stadion, která zaznamenala největší rozmach ve třicátých letech 20. století. V období normalizace se již přestavěný podnik Autobrzdy zabýval výrobou klimatizačních zařízení pro motorová vozidla. Později se továrna přejmenovala na Ateso.