„Občané by hlasovali podobným způsobem jako o vodním prvku na Komenského náměstí a vybrali by tak obchod ve městě, který se jim nejvíce líbí," informovala místostarostka Libuše Vosátková.

Zatím byl návrh v hrubém náčrtu předložen radě města, ta ji schválila. „V červnu a červenci bychom soutěž propagovali. Oslovili bychom obchody, zda by se jejich majitelé chtěli zúčastnit. Začátek samotné soutěže bychom směřovali na novostrašecké posvícení. Trvala by do konce října až listopadu," plánovala místostarostka Vosátková.

Radní si od soutěže slibují oživení města a to, že by si lidé začali obchodů více vážit a všímat. Na zastupitelstvu totiž zazněla kritika, že obchody na náměstí ubývají, a to se vylidňuje. „To ale můžeme ovlivnit jen těžko. Domy jsou soukromé a nemůžeme nikomu nařizovat, komu obchod pronajme, nebo zda ho úplně zavře," zkonstatovala místostarostka.


Nyní se musí detailně zpracovat pravidla soutěže a logo. V návrhu je například, že vítězný obchod by mohl získat nějakou samolepku kvality, která by se nalepila na dveře. Dále se rozhoduje, zda se obchod bude hodnotit jako celek, nebo zda se rozdělí na kategorie, například sortiment zboží, vlídnost obsluhy, prostředí a podobně. Podrobnosti by měly být známy do prázdnin, aby soutěž vzalo na vědomí co nejvíce lidí. Hlasovat se zřejmě bude anketními lístky v budově městského úřadu, v knihovně či informačním centru. Přidat by se mohli i lidé, kteří ve městě nebydlí, ale jezdí do okolí na chalupy.