„Jen se potvrdilo to, že stavební úřad v Rakovníku patří k těm nejhorším. Není to nic jiného než šikana, podložená různými výmysly," hněvala se Věra Vítková. Ta zároveň podotkla, že úředníci si postupně vymýšleli jeden pochybný důvod za druhým. „Byla to msta za to, že jsem upozornila na černou stavbu v podobě elektrické skříně na mé garáži," vysvětlila Věra Vítková a jedním dechem dodala: „Jsem ráda, že již mohu po roce garáž využívat. Parkování zde v Malcově ulici není jednoduché, navíc zde parkovací místa ještě ubyla. Státní zastupitelství tu má vyhrazená místa pro své potřeby."

Radní zvedli jen ruku

Celý případ je kuriózní v tom, že vše stálo na jediném souhlasu radních města a na údajných sedmi centimetrech, kterými přesahuje stavba na sousední pozemek města Rakovník. Úředníci ze stavebního úřadu si pak nárokovali, že bez souhlasu vlastníka pozemku, tedy města, nemohou vydat souhlasné stanovisko k užívání garáže.

„Problém není v opravě samotné, ale v tom, že paní Vítková provedla práce na cizím pozemku bez souhlasu jeho vlastníka," komentovala Alida Štulajterová, mluvčí rakovnické radnice.

Úředníkům se také nelíbilo obložení garáže polystyrenem. Věra Vítková totiž nechala polepit zeď a následně ji srovnat na úroveň zpevňujících želez v horních patrech garáže. Úředníci totiž původně chtěli, aby železa byla vidět, a tak prý nekorodovala.

Na stranu Věry Vítkové se také postavili krajští úředníci. „Tento požadavek krajský úřad shledal nadbytečným, neboť město Rakovník bylo účastníkem stavebního řízení, ve kterém mohlo uplatnit své námitky. Navíc účelem udělení kolaudačního souhlasu je to, aby stavební úřad zkoumal provedení stavby podle vydaného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace, a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu," napsali krajští úřednicí v odpovědi na stížnost Věry Vítkové.

To však není jediné, co úředníci Věře Vítkové vyčítali a proč jí nepovolili užívat nově zrekonstruovanou garáž.

V dopise, který Věra Vítková ukázala Rakovnickému deníku, jsou i jiné důvody. Tak například povolení k užívání zrekonstruované garáže Rakovničanka Věra Vítková nedostala od stavebního úřadu i kvůli tomu, že se úředníkům nepodařilo otevřít stavební fotodokumentaci z disku CD. „Důvod, že se nepodaří otevřít CD s fotodokumentací, je problém stavebního úřadu, jak má nastavené programy. Rozhodně za to přeci nemůže být trestán stavebník," žasla nad dopisem Vítková.

Když se však podařilo vyřešit fotodokumentaci, našel si stavební úřad další důvod, proč by neměl udělit souhlas k užívání stavby.

Tentokráte úředníkům vadil opravený vjezd do garáže. Paní Vítková tak prováděla stavební úpravy na cizím pozemku bez souhlasu jeho vlastníka.

„Nemohla jsem se do garáže již dostat. Původní beton byl zcela rozlámaný a zvedal se. Nešly vůbec otevřít dveře. Navíc jsem opět žádný stavební zákon neporušila. Absurdní však je, že ten vjezd byl opravený mnohem dříve, než se začalo s rekonstrukcí garáže. Před tím opravený vjezd nevadil, poté ano," posteskla si Věra Vítková. Ta také dodala, že vše potřebné doložila stavebnímu úřadu. Když ten neuspěl ani s tímto, stal se záminkou nepřidělení souhlasu k užívání garáže právě údajný a velmi sporný sedmicentimetrový přesah.

A i tentokráte trvali úředníci, ačkoliv to zákon nenařizuje a vše potvrdil také krajský úřad, na svém musíte mít potvrzenou žádost od majitele pozemku.

Vůbec asi největším paradoxem celé situace je, že úředníci od samotného začátku věděli, že je garáž stavebně v pořádku. Tedy nebyl důvod ji nezkolaudovat.

„Při závěrečné kontrolní prohlídce dne 22. října 2013 nebyly zjištěny na stavbě jakékoliv nedostatky či ohrožení podle paragrafu 120 odstavce dvě. Jaký je tedy důvod zákazu používání garáže, nevím," divila se Věra Vítková. Ta ještě dále uvedla, že nestandardní bylo i to, že stavební úřad požadoval předložení dokumentů až během prohlídky, ačkoliv ze zákona musí žadateli stavební úřad oznámit nejen datum konání závěrečné prohlídky, ale také jaké dokumenty bude požadovat. „Nikdy mi nebylo nic pořádně zdůvodněno, nikdy mi nebylo řečeno, co jsem konkrétně porušila. Je to prostě šikana," řekla Věra Vítková.

Město odstranilo val, bez souhlasu

Kromě papírové války ohledně garáže vede Věra Vítková souboj s rakovnickými úředníky o zeminu a val. Rakovničtí úředníci totiž na počátku tvrdili, že jej zde „vybudovala" právě Věra Vítková.

„Ten val je tu od doby, kdy se tu začaly stavět garáže, o tom svědčí i výška stavebních základů. Navíc tu řadu let rostl keř," odmítla tvrzení Věra Vítková.

Po několika měsících však val zmizel. Nechalo jej odstranit město. Věra Vítková však tvrdí, že protizákonně. „Oni se vymlouvají sice na různé výjimky, ale ty se na toto nevztahují. Je to vztah silnice, stavba a je nutný souhlas. Hrozí zde, že by se mohly garáže, jelikož se jedná o řadové, posunout, začít praskat zdivo. Strach mám tedy nejen já, ale i ostatní vlastníci," nechala se slyšet Věra Vítková a dodala:

„Stavební úřad k tomuto mlčí, i když se jedná o porušení zákona, a vše směřuje na Odbor správy majetku Městského úřadu Rakovník, pana Iva Žďánského, který však nemá přenesenou pravomoc v rozhodování, ale silně ji uplatňuje a vůči občanům je agresivní."

V důvodech, proč ke všem těmto událostem došlo, má Věra Vítková jasno. Kvůli nahlášené černé stavbě na její garáži. „Trvalo to celých dvanáct roků, kdy stavební úřad nedokázal vyřešit černou stavbu rozvodné skříně na mé garáži, po celou tu dobu se nedala garáž užívat. Práce vedoucích pracovníků městského úřadu má veliké trhliny ve vyřizování věcí a v dodržování zákonných předpisů," řekla závěrem Věra Vítková.