Podle starosty města Luďka Štíbra (ODS) došlo například k částečnému nárůstu veřejné zeleně, neboť je ze zákona stanoveno na zastavěných plochách její určité procento. Dále se vymezily plochy na výstavbu v lokalitách nad nemocnicí a směrem ke kynologickému cvičišti. „Důležité také je, že je zde vymezena i dopravní obslužnost, aby bylo do budoucna jasné, jak si představuje město svůj rozvoj. Chceme tím zamezit například slepým ulicím, ale i nesmyslným křižovatkám,“ nastínil rakovnický starosta.

Stávající územní plán Rakovníka měl negativní dopad na rozvoj města a celkové využití pozemků. Například plochy poblíž vlakového a autobusového nádraží jsou v režimu zeleně a tudíž zde nebylo možné vybudovat kýžené parkovací plochy, kterých je nyní ve městě nedostatek. Nové parkoviště by mělo vzniknout poblíž budovy odboru dopravy a také na zeleném pruhu vedle silnice k vlakovému nádraží.

Nový územní plán vyhlížela i celá řada stavebníků, kteří by díky němu mohli pokračovat v investicích nebo mohli začít nové. „Například lokalita nad bývalou vajíčkárnou je ve stavu staveniště, protože vlastník zde má stavět bytový dům, což ovšem stávající územní plán nedovolil,“ uvedl jeden mnoha z příkladů Luděk Štíbr.

Nový územní plán naopak neřeší západní část obchvatu, která se původně plánovala. „V momentě, kdy bude postavena východní část obchvatu, dokončena dálnice D6 i nový přivaděč z Krupé přes Lišany, se kamiony musí smířit s tím, že ujedou několik kilometrů navíc, ale město nebude uzavřeno do prstence. U takto malého města by to byla dost děsivá představa. Aby kamiony nepřijížděly z Kněževsi se navíc může vyřešit třeba zákazem vjezdu pro kamionovou dopravu,“ poukázala Věra Šindlerová, která pro město územní plán zhotovila.

Luděk Štíbr také připomněl, že pro Středočeský kraj by se jednalo o obrovskou finanční zátěž. „Západní část by vedla po rámci ochranných pásem vody a ač to tak nemusí vypadat, byla by dvakrát nákladnější, než ta východní. Důvody, proč se západní část vypustila, jsou tedy také ekonomické,“ doplnil.

Rakovnický starosta počítá s tím, že zastupitelé mohou do budoucna schvalovat různé změny v územním plánu.

„Rozhodně není žádné dogma, že by se s plánem deset let nic nemělo dělat. Očekáváme, že na základě požadavků od občanů, firem či přímo města bude docházet k nějakým dílčím úpravám,“ zdůraznil Štíbr.

Město už nový plán potřebovalo. Vždyť ten stávající, který platil bezmála čtvrtstoletí, byl kreslený ještě pastelkami. „Za 24 let proběhlo deset dílčích změn, ve kterých se lze jen složitě vyznat. Nový územní plán je ale digitalizovaný s novou moderní koncepcí rozvoje. To, že v některých dílčích místech území mohou panovat rozpaky či nesouhlas, je běžné, nelze uspokojit potřeby všech. Jde tu ale především o potřeby města,“ konstatovala Věra Šindlerová.

Samotné schvalování územního plánu provázela na pondělním jednání dlouhá diskuze. A pak i zmatky. Zastupitel Jaroslav Satranský (SMĚR Rakovník) přednesl několik protinávrhů. Následně bývalý starosta města Zdeněk Nejdl (ODS) navrhl, aby se zastupitelé vrátili k hlasování o původním návrhu. Při hlasování tak vznikl zmatek, neboť zastupitelé v podstatě nevěděli, o čem hlasují. Po dovysvětlení celé situace od tajemnice městského úřadu Ludviky Trešlové nakonec zastupitelé postupně zamítli všechny protinávrhy a nový územní plán schválili.