Napjatý finanční rozpočet zapříčinil, že právě vyšlý „Věstník Muzejního spolku královského města Rakovníka a okresu rakovnického“ je datován letopočtem 2008. Obsahu to ale nijak neuškodilo, právě naopak. Prezident Masaryk, jehož 160. výročí narození záhy vzpomeneme, a světová hospodářská krize 30. let minulého století jsou totiž tématy vysoce aktuálními.

Obsahu to neuškodilo

Úvodní část Věstníku přináší podrobnou historii současného Muzea T. G. M., které právě v roce 2008 oslavilo 110 let od svého založení velkolepou výstavou. Uvedl ji ředitel muzea František Povolný. V přetištěném zahajovacím projevu se pochlubil bohatou činností a návštěvností, vlajkovou lodí muzea v Lánech, ale také si posteskl nad chybějícím depozitářem v duchu 21. století.

Kapitola „Národopisná výstava českoslovanská a založení muzea v Rakovníku“ navrací čtenáře do roku 1895, kdy se navrácené památky z celozemské výstavy v Praze staly základem sbírkového fondu rodících se regionálních muzeí. Není bez zajímavosti, že zatímco v Novém Strašecí vzniklo muzeum již roku 1895, v Rakovníku až o tři roky později. Než se roku 1928 přestěhovalo do dnešních prostor na „Starou poštu“, rozložilo své sbírky nejprve na radnici, poté v chlapecké škole (1. ZŠ).

Následuje objevný článek „T. G. Masaryk a archeologie“ z pera Kateřiny Blažkové, Jany Lomecké a Magdaleny Mikeskové. Autorky představují pana prezidenta v nezvyklé roli mezi vykopávkami. Nechybějí ani fotografie hlavy státu v terénu.

Krize

Léta „Hospodářské krize na Rakovnicku (1930 – 1935)“ dýchnou na čtenáře z rozsáhlého materiálu Jany Trousilové. Dozví se, co v té době píší Rakovnické noviny a jak si vedou a pomáhají tehdejší průmyslové závody Linhart, Vltavský, Perutz, Otta, Klarak (Klatovský, výroba vah), Stadion, Měšťanský pivovar nebo roztocká textilka Stein. Nechybí ani přehledné tabulky sociálního dopadu na obyvatelstvo, tvorba a úspěšnost různých fondů pro nezaměstnané…

Na vině jsou finance

Jak už bylo zmíněno na počátku, zpožděné vydání Věstníku nezpůsobili redaktoři, ale finance. A protože se blýská na lepší časy, pospěšte si se čtením, neboť během několika dnů se dočkáme již řádně načasovaného Věstníku za rok 2009.

AUTOR: IVO MIČKA