Krteček
Žáci  vlastně vstupují do kosmické lodi. V ní se rozcházejí do svých tříd, ale tentokrát ne do lavic. Tentokrát podlahu tříd zaplňují spacáky jeden vedle druhého. Dnes v noci se vypraví s Krtečkem od Zdeňka Milera do vesmíru, a to přímo na Měsíc. Stejně jako tam Krteček letěl s americkým kosmonautem Andrewem Feustelem   loni v květnu.

Než kosmická loď odstartuje, čeká veškerou posádku malá slavnost. Dnes se otvírá po důkladné opravě školní knihovna.
„To je také jeden z důvodů proč jsme Noc s Andersenem připravili. Otevření knihovny se nám k tomu náramně hodí,“ vysvětlila  paní učitelka Monika Doležalová, která společně  s Blankou Staňkovou, Marií Vejražkovou a Danou Malou pohádkovou noc připravily. „Velký dík patří starostovi Martinu Pinkovi, ten nás ve všem moc podporuje,“ dodala Monika Doležalová.

Start
Právě se losují jednotlivé posádky. Kosmonauti si vytahují z velikého klobouku každý jeden díl rozstříhaných obrázků Krtečka. Ti, kteří dokážou složit celý obrázek, patří k sobě.  Vesmírná loď může odstartovat. Jako první mají posádky za úkol namalovat a pojmenovat maskota nové knihovny, zkrátka nějakého skřítka, který by bděl nad celou knihovnou.

Odjíždím, právě když se malí kosmonauti ve skupinách sklánějí nad velikými čtvrtkami. Někde jejich skřítek začíná mít už reálnou podobu. K němu pak napíší, jestli je hodný, jestli rád čte…

Život na kosmické lodi ale pokračoval dále. Kosmonauti plnili další úlohy, třeba šili Krtečkovi pořádné kalhoty.

Překvapení
Úderem půl desáté opustili kosmickou loď a vydali se společně na věž radnice za překvapením starosty Martina Pinky.
Za svitu svíček vystoupali až nahoru. Tady jim pan starosta ukázal  věžní hodiny z té druhé strany. Po nalodění se samozřejmě četlo. Z Malého prince, z pohádek od Boženy Němcové. Každý si přinesl svoji oblíbenou knihu, kousek z ní přečetl ostatním a vysvětlil, proč ji má rád.

V sobotu, ještě než kosmická loď šťastně přistála na zemi a děti se rozešly domů,  čekal na děti poslední úkol. Zasadit strom Pohádkovník.
„Ten se sází po každé Noci s Andersenem. Jenže my tu máme málo místa, takže si vytvoříme  náš originální Pohádkovník. Jeho obrys vystřihli deváťáci z tvrdého kartonu. Do koruny každý z účastníků nalepí obtisk své dlaně i s podpisem,“ dodala Monika Doležalová.