Zchátralý a vyrabovaný kostelík v malebné vesničce Otěvěky na Rakovnicku je jako řada neudržovaných památek čekatelem na finanční prostředky z dotací, které jsou zatím jediným východiskem k potřebné rekonstrukci.

Na skutečnost, že kostelík atakovala při nedělní vichřici lípa, nás upozornila Eva Tomková z Jesenice, která v obci Otěvěky vyrůstala. Jí ani obyvatelům a Římskokatolické farnosti Jesenice, které objekt patří, není osud kostelíka lhostejný.

„Nás teď čeká odstranění toho stromu a jednání s pojišťovnami,“ nastínil sled činností člen společné duchovní správy Římskokatolické farnosti Jesenice Daniel Váhala a pokračoval na téma rekonstrukcí zchátralých objektů. „Snažíme se získávat prostředky na různých místech. Nejschůdnější pro nás jsou dotace od Ministerstva kultury a dotace od Středočeského kraje. S oběma těmito institucemi, ale i s památkáři, vycházíme velice dobře,“ vysvětloval Váhala.

Jesenická farnost má ve vlastnictví dvanáct objektů, které se daří postupně rekonstruovat. Kostelík v obci Otě〜věky ale zatím na rekonstrukci čeká. „S postupem Středočeského kraje jsem spokojen. Tento kostelík však opraven není a já bych chtěl, aby se do budoucna do některého toho dotačního programu dostal. Pevně doufám a věřím tomu, že pokud bude kraj a ministerstvo postupovat tak jako doposud, že na něj řada dojde,“ dodal k tomu farář.