„Předpokládá se ovšem, že cena vzešlá ze zadávacího řízení bude nižší,“ připomněl mluvčí rakovnické radnice Jiří Cafourek.

Rekonstrukce kotelny je nezbytná, protože tři stávající plynové kotle v areálu stadionu jsou po dvacetiletém provozu ve velmi špatném technickém stavu. „Podle technika provádějícího opravu a údržbu plynových kotlů v současné době už nelze sehnat náhradní díly,“ vysvětlil Cafourek.

Rekonstrukce bude spočívat v odstranění původní trojice plynových kotlů, které budou nahrazeny dvěma kondenzačními plynovými kotli s nerezovým výměníkem. V rámci rekonstrukce kotelny bude také provedena výměna velkoobjemového ohřívače vody o objemu patnáct set litrů, který je v současné době kvůli prasklému plášti nefunkční. Tento ohřívač vody je napojen na centrální otopný systém.