Kamenné řady u Kounova jsou jedinou známou kulturní památkou tohoto druhu ve střední a východní Evropě. A proto je na místě upozornit na důležitou informaci, že turisté, kteří sem v příštím roce případně zavítají, již nebudou odkázáni jen na informace z panelů naučné stezky, ale budou se moci s tajemnou památkou seznámit v muzeu v obci Kounov.
Obci se podařilo získat dotaci na úpravy kulturního a turistického centra, které vznikne z bývalého bytu hostinského v budově provozovny U Tří lip. Dotace 505 tisíc by měla pokrýt stavební úpravy budoucích výstavních prostor v bývalém bytu a skladišti. Druhá část expozice by měla být věnována historii regionu Poddžbánsko, a to těžbě uhlí, lámání opuky a chmelařské tradici.
„Kde jinde by se muzeum mělo nacházet, nežli v Kounově, s jehož jménem jsou řady spojovány,“ konstatuje na obecních internetových stránkách starostka obce Dana Bechynská.
S jeho slavnostním otevřením je počítáno na duben v rámci pouti u sv. Vojtěcha. Dle informací z místního obecního úřadu se právě nyní ještě pracuje na dotažení vzhledu interiéru muzea.
V tomto obci pomáhá Svazek měst a obcí Rakovnicka.
K řadám se můžete dostat po naučné stezce přímo z Kounova po hnědých turistických směrovkách.
Kamenné řady jsou považovány za stavbu prvních zemědělců z mladší doby kamenné. Dle všeho se jedná o první astronomický kalendář, dle kterého se dal určovat východ slunce o letním a zimním slunovratu.
Dnes jsou kameny dobře viditelné v každém ročním období, a to díky tomu, že byly vykáceny stromy, které kameny prorůstaly. Jedná se o plošinu tvořenou především pískovci a opukami, které vznikly v druhohorách, kdy bylo toto území zaplaveno mořem. V třetihorách, kdy byly vrstvy hornin zdviženy, vznikla tabulová plošina.
„Na řady míří hodně lidí. Proto je dobré jejich vzrůstající zájem využít,“uzavřela Dana Bechynská.