„Vlastně jsme se o tomto jubileu dozvěděli náhodou. Před dvěma lety jsme zde (na prostranství u zdejší sokolovny v Kounově, pozn. red.) křtili knihu pana Miroslava Černého s názvem Kounov Obec na rozvodí, která pojednává o historii obce. Pan Miroslav Černý při pátrání v dokumentech narazil na rok 1875, ve kterém byl založen sbor dobrovolných hasičů v obci," řekla Dana Bechynská, starostka Sboru dobrovolných hasičů Kounov, a po právu s hrdostí ještě podotkla: „Obec Kounov tak má jeden z nejstarších hasičských sborů na okrese po Rakovníku a Nesuchyni."

Dana Bechynská ve své řeči ještě připomněla, že sbor dobrovolných hasičů se málem rozpadl, a to na přelomu tisíciletí, kdy byl v útlumu. Znovu oživit činnost se podařilo v roce 2006, k definitivní stabilizaci členské základny ale došlo v roce 2011, a to pod vedením současného velitele Josefa Černého. Ten také za tuto aktivitu, která napomohla k tomu, že jeden z nejstarších sborů na Rakovnicku neskončil, dostal ocenění od starosty Okresního sboru hasičů v Rakovníku Zdeňka Ledvinky.

„Za činnost Sboru dobrovolných hasičů v Kounově děkujeme a přejeme do dalších let mnoho zdaru. Chci také poděkovat všem sborům v okolí Kounova za skvělou spolupráci a děkuji také všem, kteří jakoukoliv měrou pomohli k uskutečnění těchto oslav," řekl hasičům starosta obce Kounov Antonín Ryska.

Po oficiální části a předání ocenění zasloužilým hasičům vysvětil liběšický farář, otec Vilém, nový prapor a stuhy, kterými pak velitel hasičů v Kounově dekoroval prapory pozvaných sborů dobrovolných hasičů. Celkem se jich do Kounova sjelo dvanáct, mezi nimi byl například Sbor dobrovolných hasičů Kounov u Dobrušky. Následoval zábavný program s několika kulturními vystoupeními, z nichž zaujal především kouzelník Jan Vaidiš s dechberoucími iluzemi a domácí soubor Hašlerky, který si secvičil tematické vystoupení na hasičské písně. Zábavné odpoledne bylo ukončeno ukázkou vyprošťování osoby z havarovaného vozidla, kterou předvedli členové Hasičského záchranného sboru v Rakovníku. Účastníkům akce se v teplém počasí rozhodně nechtělo domů, proto zábava pokračovala na venkovním pódiu ještě dlouho do noci.