Kvůli vydatným a vytrvalým dešťům se totiž Lišanský potok změnil v rozvodněnou říčku, která s sebou přinesla naplaveniny, tedy i ornici a bahno a rozlil se do Tyršova koupaliště. To se poté změnilo v jednu kalnou, hnědou louži. V současné době se v areálu koupaliště uklízí. Jaké kroky se podniknou v čištění vody, nikdo zatím neví. „Vše nyní řešíme, čekáme," uvedl Aleš Záblocký, technik z Odboru správy majetku Městského úřadu Rakovník.

Samotné čištění vody totiž zatím nepřichází v úvahu. Kalné jsou totiž i rybníky proti proudu Lišanského potoka a tudíž pouhé vyčištění jen Tyršova koupaliště by úspěšný výsledek nepřineslo. „Nyní zjišťuji, jakým způsobem se tato situace řešila při povodních v roce 2002," dodal Aleš Záblocký.

Starosta Zdeněk Nejdl pak novinářům na tiskové konferenci řekl, že zatím žádné vyšší škody na Tyršově koupališti neeviduje. „Na hrázi mezi koupalištěm a potokem zřejmě žádné větší škody nebudou, musíme však počkat, až opadne voda," řekl Zdeněk Nejdl. Ten zároveň podotkl, že bude nutné zkontrolovat stav lávek poblíž koupaliště kvůli možnému podemletí nosných pilířů.

Se škodami počítá město hlavně na cyklostezce Rakovník Křivoklát. „Nejhorší situace je nejspíše u Kohoutova mlýna. Budeme se snažit stezku na našich pozemcích opravit. Pokusíme se uplatnit pojistky," informoval starosta Zdeněk Nejdl. Dále doplnil, že poškozená je lávka u Hamru a také poblíž čističky odpadních vod v Rakovníku. Nátrže u Černého potoka, by podle informací starosty, mělo řešit Povodí Vltavy.