Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, dal mlynáři Petru Čechovi ze Šlovic za pravdu.

Vodoprávní úřad Městského úřadu Rakovník dle kraje absolutně překročil rozsah své věcné působnosti a jeho rozhodnutí o odstranění tří chatek z míst, kam je v roce 2002 odplavila velká voda, se proto ruší. Řízení proti Petru Čechovi, kdy mu dokonce dle jeho slov hrozila exekuce, bylo zastaveno. (Chatky nejsou stavbou vodního díla. O jejich umístění může tedy rozhodnout jen stavební úřad).

Proti tomuto rozhodnutí krajského úřadu již není odvolání. Připomeňme, že Petr Čech pouze chce, aby chatky byly ponechány tam, kde nebudou při případné další povodni vadit a strženy proudem ničit cestou vše, co jim bude stát v cestě.

Konečně až nyní, po letech trápení, se mu podařilo nalézt pomoc u krajských úředníků. Ti po důkladném prostudování všech materiálů rozhodli dle zákona v jeho prospěch.

Vyjádření mluvčího Městského úřadu Rakovník i Petra Čecha najdete na stránkách Rakovnického deníku v příštím týdnu.