Data ze zařízení pro svůj monitoring kvality ovzduší dostává Český hydrometeorologický ústav – a právě z konzultace s meteorology vyplynulo nové umístění mobilní stanice. Reaguje ale také na požadavek města.

Vědec Jan Procházka vynalezl jedinečný funkční nátěr, který spolehlivě zabíjí viry a baterie bez použití chemie díky fotokatalýze.
Vědec Jan Procházka: Samočistící fasády odstraní polovinu škodlivin ze vzduchu

Mobilní stanici pro měření kvality ovzduší provozuje Středočeský kraj už několik let: v roce 2017 podal žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Podmínkou pro získání finančního příspěvku bylo předávání zjištěných dat do Informačního systému kvality ovzduší, který provozuje právě hydrometeorologický ústav – a také zajištění měření na jednom místě po dobu minimálně jednoho roku.

Nyní je měřicí stanice v provozu už čtvrtým rokem, plyne ze slov středočeské radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jany Skopalíkové (Piráti). „Místa pro měření jsou vybírána po konzultaci s Českým hydrometeorologickým ústavem především s ohledem na oblasti s překročenými imisními limity,“ konstatovala radní. S tím, že prvním umístěním se v roce 2019 stalo město Čelákovice, v roce 2020 přišla na řadu obec Úžice u Kralup nad Vltavou, loni to byl Nymburk a letos se měří v Pečkách. „Na základě požadavku města Rakovník a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se v této oblasti nachází minimum stanic imisního monitoringu, byla pro rok 2023 schválena lokalita města Rakovník,“ zdůvodnila Skopalíková novou volbu.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Společně s městem a meteorology už má kraj vybrané umístění stanice: půjde o budovu u nádraží, kde působí odbor dopravy městského úřadu. Radnice nejen umožní bezplatné umístění stanice, ale také zajistí dodávku elektřiny potřebné pro její provoz. Kraj zaplatí náklady na obsluhu stanice a analýzu odebraných vzorků v akreditovaných laboratořích, což činí 270 tisíc korun ročně.

Radní Skopalíková připomněla, že kraj také přispívá na fungování dalších měřicích stanic monitoringu znečištění ovzduší, které Český hydrometeorologický ústav provozuje v Berouně a v Mladé Boleslavi, i dalších tří, jejichž provozovatelem je Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem: jde o stanice označené jako Kladno-Buštěhrad, Kladno-Stehelčeves a Kladno-Vrapice.

„S ohledem na nerovnoměrné rozložení zdrojů emisí, rozmanitému reliéfu kraje, a především omezenému počtu lokalit s měřením, kdy je pak prostorová interpretace dat zatížena nejistotami, podporuje Středočeský kraj formou dotační politiky imisní monitoring v dalších oblastech Středočeského kraje, kde je nejvyšší koncentrace znečišťujících látek v ovzduší,“ vysvětlila. S dodatkem, že kraj tím pomáhá zvyšovat množství informací o znečištění pro přesnější tvorbu imisních map v ISKO: Informačním systému kvality ovzduší.