Do poštovních schránek přišly v minulých dnech všem oprávněným voličům obálky s volebními lístky. Modrá nezalepená obálka obsahuje lístky všech politických subjektů, které se rozhodly do krajských zastupitelstev kandidovat. Vzhledem k tomu, ze nekteré strany a hnutí ve všech krajích nekandidují, nemusí být čísel řada úplná.

Volič se po příchodu do volební místnosti musí prokázat platným dokladem totožnosti, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem. Poté obdrží prázdnou šedou obálku, do které vloží jeden volební lístek a vhodí jej do urny. Předtím může na kandidátce zakroužkovat nejvíce čtyři lidi, jimž dává přednost.