Starosta obce Krakov Bořek Švarc převzal v Lánech Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí v obci. Stuhu Krakovští získali v krajském kole soutěže Vesnice roku 2009.
„Snažíme se, aby obec i její okolí bylo krásné. Rád bych touto cestou poděkoval komisi za to, že nám dala svůj hlas,“ poděkoval starosta.


První písemná zmínka o Krakovu je k roku 1358. Je to ve spojení s Hynkem nebo také Heníčkem z Krakova. Ten držel v majetku dvůr a ves Krakov a několik dalších okolních vesnic.
K největším pamětihodnostem patří krásná náves, kaplička se zvonicí, pomník padlých v 1. světové válce a památkově chráněná budova nynějšího hostince. V posledních 20 letech zažívá obec nebývalý rozkvět v oblasti zlepšování životního prostředí, rozvoje obce i kulturního života.
V posledních letech Krakov opět zažívá, nejen co se počtu obyvatel týče, nebývalý rozkvět. V současnosti má Krakov 107 obyvatel žijících v 60 domech.
V roce 2000 získal Krakov právo užívat znak a prapor navržený heraldikem Václavem Krůtou. Oba symboly obce vycházejí ze znaku šlechtického rodu z Krakova.


Že si Krakov ocenění Zelenou stuhou zaslouží potvrzují například i tyto údaje : kolem nového hřiště v uplynulých letech brigádníci vysázeli 110 bříz, 1 javor, 1 jasan, 3 duby a 311 keřů.
Za dobu pěti let, po kterou výstavba nového sportovního areálu trvala, zde místní dobrovolníci odpracovali téměř 2 tisíce hodin. V rámci údržby zeleně došlo k další výsadbě stromů také v samotné obci, kde byly vysázeny 2 duby, 14 okrasných jírovců, 10 vrb, 2 ořešáky a 15 dalších keřů. (info z webu obecního úřadu)