Na jaře se především díky aktivitě středočeského hejtmana Petra Bendla konečně opravila silnice na Krakovec.

„Opravena byla především díky hejtmanovi Petru Bendlovi a radě Středočeského kraje, kteří se zabývají i problémy malých obcí,“ řekl k tomu starosta Krakova Bořek Švarc. Celou akci kraj zainvestoval a v dubnu bylo vše dokončeno. „Přispělo k tomu určitě, že hejtman obcí před časem na kole projížděl. Naše obecní zastupitelstvo by tímto chtělo kraji za jeho vstřícný přístup poděkovat,“ pokračoval starosta.

Ovšem v obci se nežije pouze pomocí kraje, zásadní je dnes pro ní zpracování projektové dokumentace na výstavbu čističky. Původně se počítalo, že s financováním projektu pomůže Program obnovy venkova (POV), jenže dotace nakonec nepřijde a Krakov bude 80 tisíc korun do projektu vložit ze svého. Čistička má být navážecí a prostřednictvím Mikroregionu Balkán se bude na její realizaci žádat o finanční pomoc Evropská unie. Se samotnou výstavbou, pokud vše vyjde, by se pak mělo začít v příštím roce.

Obec plánovala i rekonstrukci kabin na místním hřišti. Z kraje dorazilo 50 tisíc korun, takže se za tyto finance udělá asi jen část. Opravu by zde potřebovaly podlahy nebo zdi. 121 tisíc korun z POV přišlo na opravu topení, vodovodů a odpadů v obecní budově, zde by se mělo pracovat přes prázdniny. Další finance z POV prostřednictvím společné žádosti mikroregionu pak přišly na údržbu krakovské návsi, která každoročně z obecního rozpočtu spolkne největší balík. Za tyto finance se zde vysázely kaštany a duby. Krakov ovšem nejsou pouze investice. V dubnu se zde pod taktovkou místních dobrovolných hasiček (Braná, Čechová, Staňková) otevírala studánka V Chaloupkách, v květnu se zde konaly Staročeské máje, v červnu dětský den, pro který ceny a občerstvení zajistily Potraviny Bradáčová. Na srpen se pro děti plánuje druhý ročník soutěže Putování na Krakovec, druhý cyklistický výlet a koncem srpna pak rozloučení s prázdninami a pro dospělé fotbalový turnaj. Prosinec se pak neobejde bez Mikulášské a posezení s hudbou koncem roku.

Dobrou zprávou pro Krakov jsou i tři noví občánci narození v měsících květnu a červnu. Vedení obce plánuje, že do konce tohoto roku pro ně, jejich rodiče a nejbližší připraví slavnostní přivítání.