Jedná se o dlouholetou tradici, která je v Krakově 
s láskou udržována. Dušičkovou atmosféru podpořily svíce, které hořely ve sklenicích podél zhruba půlkilometrové cesty. Jedna z maminek, Michaela Volmutová, která je zároveň členkou hasičského sboru i obecního zastupitelstva, pro Rakovnický deník popsala: „Malí účastníci se sejdou těsně před začátkem v hasičské zbrojnici, kde se doladí průběh průvodu. Děti si tu třeba ještě jednou přeříkají nacvičené básničky." Ty se naučily předem doma. „Jsou na téma podzim. Pak půjdeme dolů do Chaloupek ke studánce," upřesnila devítiletá Natálka Volmutová.Početný průvod vždy tvoří jak děti, tak i dospělí, a akci samotné předchází pečlivé přípravy.

Další z maminek, Lenka Branná, zavzpomínala: „Nezapomenutelnou vzpomínkou na uplynulé ročníky byl například okamžik, kdy se po návratu zpět k hasičárně ještě vypouštěly k nebi lampióny štěstí."

Průvod se vydal na cestu ke studánce za šera, a jak již bylo popsáno, cestu jim označovaly hořící svíce. Místostarostka Krakova Pavla Staňková uvedla: „Ráda bych touto cestou poděkovala Bohumile Čechové, u které máme toto velké množství skleněných lahví celoročně uskladněno. Má místo ve stodole a my je tam necháváme v přepravkách."

K přípravám pak patří roznesení všech sklenic po trase cesty a zapálení svící. Ty letos obětavě roznášeli Míša a Tereza Branných, Michal Volmut, Karel a Pavla Staňkovi, Lukáš Kříž, Eliška Staňková a Martina Levová. Jejich svit dodal akci tu patřičnou, tajemnou atmosféru.

U studánky pak děti přednesly básně, zahrály na flétnu a uzamkly studánku. To vše za potlesku přihlížejících. „Voda ve studánce je, ale nikdo si už nebere. Kdysi tam ale bývala pitná voda a zásobovala spodní část Krakova," nastínila Pavla Staňková. Obecní úřad Krakov pak ale pro místní pořídil novou obecní studnu a studánka upadla trochu v zapomnění. „Posléze ji ale obec nechala umně zrenovovat. Je to tu hezké, a tak ji na jaře odemykáme a na podzim zamykáme," dodala Pavla Staňková. Dodejme, že k dispozici byl horký čaj a svařák a že děti dostaly za svoji píli bonbóny. Akci pořádali místní hasiči ve spolupráci s obcí.