Personál domova proto připravil pro tamní seniory a hosty sváteční program, ve kterém nechyběla ani divadelní ukázka. Ředitelka domova Miluše Jůnová zdůraznila: „Pro mnohé to byly, myslím, nezapomenutelné chvíle. Zahlédla jsem i slzy dojetí."

Výjimečné odpoledne odstartovalo důstojným příjezdem krále na kobylce Lady-Lu. „Tu se podařilo sehnat díky kolegyni Haně Brožové. Jejím majitelem je Stanislav Stránský, kterému bych chtěla touto cestou moc poděkovat, že nás podpořil. Nejenže se ujal role podkoního, ale za svoji účast nic nepožadoval. Udělal to pro nás zcela zadarmo."

Krále Václava (sociální pracovník Miroslav Kougl) přivítala kněžna (Miluše Jůnová) a její družina. „Kostýmy jsme si vypůjčili jednak od města Nového Strašecí, které má svůj fundus, a také od naší známé, paní Čechové," vysvětlila Miluše Jůnová. V rukách měla nádherné, pro tuto příležitost vyrobené pergamenové listiny. Dění ve slunečném odpoledni příjemně podbarvovala dobová hudba. Král přivezl seniorům dvě podkovy pro štěstí, které ležely stylově na baldachýnovém polštářku. Každý, kdo chtěl, mohl si na ně sáhnout pro štěstí. „Dnes už jsou pověšeny pro štěstí na obou našich budovách, jak na domově pro seniory, tak na domově pro osoby se zvláštním režimem," popsala Miluše Jůnová.

S historickými prameny, které popisují život a zásluhy krále Václava, seznámil všechny přítomné mnich (zástupce ředitelky Bohumil Knobloch).

Následovalo grilování vuřtů, hudba a zpěv. „Ještě bych se ráda vrátila ke Stanislavu Stránskému. Bez jeho koně by to nebylo ono, neboť královský dvůr bez koní, to je něco nemyslitelného. Jak mi bylo řečeno, je to dvanáctiletá kobylka, původem anglický dostihový plnokrevník z prvotřídního šlechtitelského chovu s významnými předky." Tento parkurový koník dnes soutěží v celé České republice za Jezdecký klub Lussy Rynholec. „O to více si vážíme toho, že si nás udělali čas," zdůraznila Miluše Jůnová.