„Čerpání výdajů bude vycházet ze schváleného rozpočtu roku 2018 ve výši 3/12, tedy 3,4 miliony korun s výjimkou splátky úvěru,“ stojí ve zveřejněném znění na úřední desce městyse Slabce. Veškeré příjmy a výdaje v období rozpočtového provizoria se následně stanou příjmy a výdaji rozpočtu pro rok 2019. 

Potvrzení o umístění dítěte v jeslích získáte na úřadu

Rakovník – Pokud umisťujete svoji ratolest do rakovnických jeslí a chcete uplatnit daňovou slevu, pak musíte zajít na Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence Městského úřadu Rakovník. Potvrzení vám bude vydáno vždy v úřední dny, tedy v pondělí a ve středu od 8 do 16.30 hodin v kanceláři číslo 109. Pro urychlení vyřízení potvrzení je podle úředníků vhodné kontaktovat s předstihem vedoucího odboru Luboše Kejlu emailem (lkejla@murako.cz) a uvést jméno dítěte, období docházky do jeslí a předpokládané datum vyzvednutí potvrzení. 

Sportovní halu zastupitelé nakonec řešit nebudou

Rakovník – Rakovničtí zastupitelé se poprvé v letošním roce sejdou 28. ledna od 17 hodin v Domě osvěty. Původním stěžejním tématem mělo být schválení převodu sportovní haly, která je nyní v majetku TJ TZ Rakovník, do vlastnictví města. Ovšem nakonec tomu tak nebude. Podle radnice se výbor TJ TZ odmlčel v komunikaci a nedodal potřebné dokumenty. Údajně existují ze strany současného vlastníka sportovní haly výtky ke smlouvě. Tématu se budeme v příštích dnech ještě podrobněji věnovat.