Na schůzce se sejdou zástupci města a také stavební společnosti, přítomni budou také projektanti, kteří seznámí obyvatele s předpokládaným postupem a časovým harmonogramem výstavby. „Stejně tak budou podány informace, jak postupovat při vybudování kanalizační přípojky, na koho se s čím obracet a podobně. Prostor bude i pro dotazy občanů,“ napsal místostarosta Jan Bureš na webu města.