Výstava je vlastně takovým jejím zakončením bádání v Okresním archivu v Rakovníku. A je vskutku na co koukat.
Řemeslný um, pečlivost a také elegance osloví každého, kdo jen nahlédne do Petrovcovy síně Muzea TGM v Rakovníku. S předměty denní potřeby a nástroji či pomůckami tehdejších krejčích se octnete v době první republiky, kdy Rakovník, ač malé město, byl na řemesla a spolky bohatý. Výstava se kromě krejčovského řemesla také dotýká ostatních živností.

Živnostenské podnikání spadá do poloviny devatenáctého století. Tehdy se začal rozpadat cechovní systém. Nový systém se snažil tehdy zajistit živnostenský řád. Doporučoval zakládání různých živnostenských společenstev.

Vzniklo také Oděvní společenstvo. V Rakovníku existovalo už na začátku dvacátého století. V třicátých letech se osamostatnilo Společenství krejčích, protože ve městě působilo mnoho krejčích i krejčovských závodů.

Šít v krejčovském salonu patřilo ke společenskému trendu té doby, proto salony odolávaly konkurenci seriové výroby i hospodářské krizi.
Tenkrát existovalo v Rakovníku na padesát živností. Veškerá živnostenská společenstva zastřešovala Okresní jednota živnostenských společenstev. Byla ustanovena třicátého prosince 1912.

„Výstavou jsem také chtěla připomenout památku svého dědečka Karla Kroba a také jeho konkurenta Vladimíra Štronera, jejichž salony tehdy patřily mezi největší salony ve městě. Zároveň musím poděkovat své mamince, která mě při studiu a bádání podporovala,“ připomněla autorka výstavy Jana Trousilová.

Právě modely zhotovené u Karla Kroba si můžete prohlédnout na výstavě. Dále zde nahlédnete do krejčovské dílny. Přesvědčíte se, že i tenkrát krejčí šili podle přesných střihů a návodů a samozřejmě sledovali nejnovější módní trendy. Ty také vycházely v různých odborných časopisech.

Celoživotní vzdělávání bylo rovněž samozřejmostí tehdejších řemeslníků. Dokazuje to pořádání například střihačských kurzů a škol kreslení střihů.
Kromě vlastního řemesla tu zhlédnete také organizaci a spolkovou činnost krejčích i dalších živnostníků.

Pokud chcete alespoň na chvilku vplout do časů první republiky, nenechte si výstavu ujít. V Muzeu TGM v Rakovníku potrvá do třicátého října.