Za přípravný výbor uvedl Pavel Kořan: „Návštěvníky přivítají dvanáctého září, patnáct minut po desáté hodině ranní, myslivečtí trubači fanfárami českých hudebních legend hraných z hradních hradeb. V hradní kapli poté zazní Svatohubertská mše."

Na dolním nádvoří hradu se paralelně představí nejen sokolníci s létajícími dravci, ale například i mnohonásobný mistr České republiky a mistr Evropy ve vábení jelenů Jan Brtník reprezentující Českou republiku v této disciplíně .Představí se celostátní Klub svatého Eustacha, který předvede historická plemena loveckých psů, chybět nebudou myslivečtí kynologové Křivoklátska s loveckými psy myslivecké praxe současnosti. „Divácky zajímavým bude i trubačský průvod současným mysliveckým honem, fanfáry uvádějící jeho jednotlivé části, včetně krátkých skladeb troubených k poctě ulovené zvěře," upozornil Pavel Kořan.
Představena bude nová kniha křivoklátského autora Miroslava Pechy „Křivoklátský lesník vzpomíná", spojená s autogramiádou.
Po celou dobu bude otevřena výstava obrazů akademického malíře Václava Nasvětila, expozice dřevořezeb křivoklátského řezbáře s mezinárodním renomé Petra Třísky, výstava význačných trofejí zvěře křivoklátských honiteb a Lánské obory bude doplněna výstavou historických uniforem myslivců a lesníků, zapůjčených k tomuto účelu společností Silvajagd. „Pro děti a mládež bude v celodenním provozu laserová střelnice a interaktivní stanoviště zaměřené na lesní pedagogiku. Děti čekají atraktivní odměny," uvedl Pavel Kořan.

Na dolním nádvoří hradu budou k dispozici prodejní stánky se zajímavým sortimentem pro zájemce a obdivovatele umění, přírody, obrazů, knih a odborných publikací nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce i mnoha mysliveckých potřeb. Na své si přijdou i ctitelé lahůdek a zvěřinových specialit. „Jako hosté budou pozváni představitelé státních orgánů, organizací, podniků a dalších institucí včetně vzdělávacích v oborech lesnictví, myslivosti, ochrany přírody, památek, zastupitelé krajské i místní samosprávy a další významné osobnosti," doplnil ještě Pavel Kořan.

ODJEZDY AUTOBUSU:

Karlova Ves v 8:15 hodin,
Roztoky u mostu 8:30 hodin,
Křivoklát parkoviště pod hradem 8:35 hodin
Křivoklát u rybníka 8:40 hodin.

Po skončení akce návrat autobusu po stejné trase.

PROGRAM:

I. Myslivecké vytrubování na různých místech Křivoklátu - neformální akustická pozvánka obyvatel a návštěvníků Křivoklátu

11.9. pátek 18,00 hod
Lovecké fanfáry hraje trubačské seskupení přátel hradu Křivoklát

II. KAPLIČKA sv. EUSTACHA, Zámecký vrch
12.9. sobota 9,00 hod
Pro zájemce odjezd autobusu z Karlovy Vsi v 8:15, Roztoky u mostu 8:30, Křivoklát parkoviště pod hradem 8:35, Křivoklát u rybníka 8:40. Po skončení akce návrat autobusu po stejné trase.

III. HRAD
10,15 Vítací fanfáry z hradních hradeb
Hrají Křivoklátští trubači

10,30 Zahájení programu
Jednotlivé programové bloky uvádí trubači Doupovští Slivoni.

10,45 Malý dechový orchestr

11,00 Zahájení mše svaté v hradní kapli
Celebruje: P. Timotej Maria Pavel Vácha O.Praem.
Hrají trubači OMS Přerov, zpěv Martin a Vít Jakubíkovi + pěvecké seskupení p. Slabého

11,00 Program sokolníků na nádvoří, letové ukázky

11,35 Představení M. Pechy a jeho knihy Křivoklátský lesník vzpomíná
Rozhovor s autorem, autogramiáda u stánku

12,10 Průvod honem, jak jej dnes praktikují myslivci
Hrají Křivoklátští trubači

12,30 Vábení jelenů – V. Svoboda
J. Brtník, T. Třeský, L. Linhart (úspěšní účastníci ME ve vábení jelenů, J. Brtník několikanásobný mistr Evropy) hlasy jelenů, závěr jelení říje
Doupovští Slivoni (úlovek Jelen J.Selement)

13,25 Představení Klubu svatého Eustacha předvedení historických plemen loveckých psů
Doupovští Slivoni (Fanfára Český fousek - Hnilica)

ukázky plemen loveckých psů současně užívaných na Křivoklátsku

13,45 Vábení zvěře a ptactva - V. Svoboda

14,15 Průvod honem 2. vystoupení

14,30 Malý dechový orchestr

14,40 Program sokolníků 2. vystoupení

15,15 Vábení jelenů a zvěře 2. vstup

cca 16,00 Závěr
Trubači OMS Přerov troubí Árii sv. Eustacha
všechny soubory troubí Křivoklátskou fanfáru p. Ivy Šimkové
Závěrečné slovo
Trubači všechny soubory troubí a zpívají Dykovo Halali, diriguje …
Dechový kvintet

9,00 – cca 17,00
- Výstava významných trofejí Křivoklátska
- Výstava lovectví a mysliveckých uniforem
- Výstava dřevořezeb P. Třísky
- Výstava obrazů V. Nasvětila
- Lesní pedagogika, dětský program
- Laserová střelnice
- Propagační a prodejní stánky
- občerstvení