Speciální prohlídka by měla trvat tři až čtyři hodiny a bude velmi fyzicky náročná. Budou se totiž procházet jak hradní, tak i mimohradní paláce, například tzv. Bollwerk, tedy pozdně gotická bašta, nebo také parkán. „I celý hrad se projde kompletně od zdola nahoru, včetně půdy. Maximální množství na prohlídku je patnáct osob, prohlídka se bude konat maximálně dvakrát do měsíce a bude rezervační,“ přibližuje kastelán Petr Slabý s tím, že cena speciální prohlídky by měla překročit hodnotu pěti set korun.

Vzhledem k náročnosti bude prohlídka zahrnovat dvě pauzy, při kterých její účastníci budou moci zhlédnout dva filmy o Křivoklátě z období vlády českého krále Václava IV. Jeden z nich, který vznikl na hradě před třemi lety, se jmenuje Václav IV. Útěk do křivoklátských lesů a druhý nese název Druhá tvář českého krále. „Václav IV. měl ke Křivoklátu významný vztah a pojal ho jako svoje zvláštní venkovské sídlo. Druhý film se bude promítat v autentické prostoře, kterou Václav velice rád využíval a popíjel zde,“ doplňuje Petr Slabý.

Další novinkou je staronová prohlídková prostora v místě, kde dříve bylo lapidárium. Nyní se zde připravuje ukázka dobového stání pro koně, neboť zde kdysi stáj i bývala. V obnovené konírně by měly končit všechny prohlídkové okruhy. „Myslím si, že je to velice zajímavá věc, která by se hlavně lidem z města mohla líbit,“ přemítá křivoklátský kastelán.

Na hradě v současnosti probíhá desetidenní natáčení zahraničního historického seriálu. Na severním parkánu při té příležitosti přibyla nová dřevěná stavba. „S filmaři jsme se dohodli, že nám stavbu ponechají. Pokud mi to dovolí i památková péče, zůstala by zde do konce roku a návštěvníci ji budou procházet při volném prohlídkovém okruhu na hradby,“ dodává Petr Slabý.