Obec Křivoklát trápí nejen nedostatečný zdroj pitné vody, kdy se musí v létě dovážet voda do místního vodojemu z Lišan (v loňském roce za nákup a dovoz vody obec zaplatila částku téměř 700 tisíc korun), ale také výstavba kanalizace.

Gravitační kanalizace by měla stát zhruba 90 milionů korun a financována by měla být dotací ve výši 58 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí, dále 8 milionovou dotací od Středočeského kraje a poté úvěrem od banky ve výši 30 milionů korun.

Takovéto financování se ale nelíbí současnému vedení obce. Podle místostarosty Taťány Friebertové jsou položky v rozpočty nejisté. „Na to, že částky ve vámi sepsaném financování nejsou v pořádku, jsem již upozorňovala. Jedná se zejména o dotace,“ řekla místostarosta a zároveň sdělila, že není nejen jasná výše dotace od Středočeského kraje, ale také ta od Státního fondu životního prostředí.

Taťána Friebertová se údajně dotazovala na ministerstvu na možnost čerpání peněz na výstavbu kanalizace. Mail, který místostarostka obdržela, byl překvapivý – v současné době takovýto program vypsán nebyl.

„V současné době zkrátka taková výzva neexistuje. Je samozřejmě možné, že dotace bude v budoucnu vypsána, ale nikdo z nás neví za jakých podmínek a kolik bychom mohli dostat,“ nechala se slyšet Taťána Friebertová.

Kromě toho se vedení obce obává zadlužení. Pokud by si Křivoklátští půjčili 30 milionů korun, spláceli by zhruba 3 miliony korun ročně po dobu 15 let. „Když se podíváte na hospodářský výsledek obce za posledních deset let, vždy nám zbude částka zhruba 1 milion korun. Neměli bychom na další investice, může se stát nějaká havárie, nebo něco podobného. Je to stejné jako v rodinném rozpočtu, kdy se nemůžete vydat do poslední koruny,“ reagovala Libuše Vokounová.

Podle Zdeňka Vajce by ale obci peníze zbyly, jelikož by nové sítě generovaly určitý zisk, a to zhruba 1,5 milionu korun ročně. „Obec by de facto splácela 1,3 milionu korun. Je to ufinancovatelné. Jenže, jak jsem pochopil, s vámi se gravitační kanalizace stavět nebude. Výstavba by trvala 1,5 roku. Co se týče dotační výzvy, ta se připravuje. Vím to,“ dodal bývalý starosta.