Pro odvolání starosty městyse Křivoklát zvedlo na posledním zasedání ruku pět zastupitelů ze sedmi. Až do zvolení nového starosty řídí obec místostarostka Taťána Friebertová. „V co nejkratší době svolám zastupitelstvo a pokusím se stabilizovat chod obce,“ uvedla.

Zastupitelé, kteří zvedli ruku pro odvolání starosty městyse Křivoklát, argumentovali ztrátou důvěry. „Během působení pana starosty ve funkci došlo ke ztrátě důvěry z důvodů podávání účelově zkreslených informací, neposkytování relevantních informací a v některých případech záměrně zatajovaných skutečností zastupitelům,“ cituje z vyjádření zastupitelů Libuše Vokounová s tím, že k pochybení došlo například v rozpočtu na gravitační kanalizaci, ve finanční analýze platební schopnosti městysu, ve změnách v územním plánu, v podpisu smlouvy s firmou Provod ve výši téměř půl milionu korun, a to i přes předchozí vyslovený nesouhlas zastupitelstva.

„Zatajování důležitých informací, které jsou pro městys klíčové, nátlak na zastupitelstvo a i na jednotlivé zastupitele v důsledku našeho nesouhlasu s kroky, které chtěl starosta učinit, mě donutilo názor na Zdeňka Vajce přehodnotit,“ řekl zastupitel Petr Hájek. „Jsem přesvědčen, že v případě jeho dalšího působení jako starosty skončíme ve stavu, kdy během realizace gravitační kanalizace dojde k předlužení obce a stavby se nedokončí,“ dodal.

Odvolaný starosta pochybení odmítá. Například zakázku s firmou Provod uzavřel prý i kvůli tomu, že firma s obcí spolupracuje delší dobu a území obce zná. „Rozpočet na gravitační kanalizaci se v podstatě opírá o rozpočet od firmy. Ze strany zastupitelů došlo opakovaně k napadání firmy a mojí osoby, že jsem s nimi osobně spojen a provázán. Jedná se o společnost, která provozuje inženýrskou činnost a připravuje projekty a dotační přípravu na získávání staveb. Je to společnost, která zná Křivoklátsko dlouhodobě. Byla nositelem odkanalizování a vody na velkém projektu za 1 miliardu korun,“ připomněl Zdeněk Vajc. Zároveň odmítl, že by na zastupitele či místostarostku byl vyvíjen jakýkoliv nátlak.

Otázka kanalizace a vodovodu je v obci palčivá. V létě musí obec nechat navážet pitnou vodu kvůli zdejšímu nedostatku.