Sto padesát centimetrů vysoký podstavec s železným křížem a Ježíšem Kristem se začal opravovat, dalo by se říci, za pět minut dvanáct, protože podle posudku byl v havarijním stavu.

Rozpadla se hlavice kříže, která byla kdysi opravena betonem. Hrozilo tedy, že by část hlavice mohla odpadnout a někoho poranit. Než se začal opravovat, byl natřený několika vrstvami barev. Ornamenty na něm tak úplně zanikly. Kromě toho měl olámané rohy. Železný kříž byl úplně zrezivělý.

Křížek není státem chráněnou kulturní památkou, proto se na něj nevztahuje pracovní postup restaurování. Byl tedy jen opraven. Při opravě se musela část hlavice odstranit a zbylé části sešroubovat nerezovými šrouby, zpevnit dráty a zpětně domodelovat.

Po odkopání hlíny se objevily po celém obvodu pískovcové základy prorostlé kořeny stromů a tím celý kříž nakláněly, proto se kříž nadzvedl a povrch pod ním se urovnal. Opravila se i dlažba pod ním.
„Poškozený byl i kovový Kristus, proto musel být opraven ve slévárně. Na závěr byl kříž napuštěn barvou a tak se celý barevně sjednotil. Použili jsme stejnou barvu, jako v budoucnu na fasádu márnice, u které počítáme s opravou," popisovala starostka Lišan Dana Medřická.

Historie křížku i celého hřbitova není známa, protože se o o něm nedochoval žádný záznam. Neví se ani, kdy byl založen hřbitov. Pravděpodobně kříž byl postaven v letech 1850 až 1856. Náklady na jeho opravu vyšly na něco přes sto čtyřicet sedm tisíc. Obec je čerpala ze svého rozpočtu.