„Kolik jsme naplnili plastových pytlů, jsme nepočítali, ale  jejich jednotlivé role doslova mizely před očima. V pátek se podařilo najít žákům základní školy dokonce i občanský průkaz," řekl starosta Jesenice Jan Polák.

Úklid města a jeho okolí zařadili obyvatelé do   týdenního programu  oslav Dne Země. Připravil ho městský úřad ve spolupráci s místními školami  a vlastně poprvé v tak velkém rozsahu. Lokality, které volají po úklidu, doporučili sami občané a některé zastupitelé zařadili sami po prohlídce terénu.

Ruku k dílu přiložili obyvatelé města i žáci škol. Ti uklidili okolí svých škol a přilehlé prostranství. S úklidem Velkého rybníka a pláže pomáhali žáci druhého stupně jesenické základní školy. Během chvíle vyhrabali listí a vysbírali petky. Pak štěrkem opravovali přístupovou cestu. Bohužel práci přerušil déšť.

„Na pláž se ještě vrátíme. I antukové hřiště by se mělo opět rozzářit díky mladým volejbalistům a panu Hornofovi," uvedl dále Polák.
V sobotu  se sešlo před radnicí zhruba třicet lidí. Vyrazili  do určených lokalit. Na hráz Velkého rybníka až za  hotel Jesenice, na pláž rybníka,  na cestu pod autokempem a na starou cestu pod bývalou sušičkou.

Také  si udělal brigádu i místní fotbalový klub. Fotbalisté vyčistili okolí koryta potoka z Velkého rybníka.
Uklízelo se také na Sosni, kde si akci řídil místní osadní výbor. Zapojili  se i chataři a chalupáři. Vyčistili přítok do rybníčku na návsi.
Odpad odváželi pracovníci technických služeb.  Bioodpad, jako je tráva a listí, se odvážel na kompost k soukromému zemědělci. Vytřídit se podařilo většinu nashromážděných věcí. Zvlášť se ukládaly pneumatiky, plasty, železo a sklo.

„Úklidová akce byla za poslední roky největší, i když v minulosti se tu také uklízelo. Výborně se nám spolupracuje s místními školami. Proto bychom chtěli pokračovat podobným programem na podzim ke Dni stromů a zavést určitou tradici," pochvaloval si starosta Jan Polák.