„Chodníky jsou ve špatném stavu. S jejich opravou jsme v budoucnu počítali, proto je opravíme nyní z městského rozpočtu," uvedla místostarostka Libuše Vosátková.
V rozpočtu bylo počítáno s penězi na opravu chodníku v jiné části města, která se neuskutečnila. Tyto peníze tedy půjdou na chodník v Křivoklátské ulici. Nabídku na realizaci této stavby podaly Technické služby Nového Strašecí za pět set třicet sedm tisíc korun s DPH.

„To je ještě o čtyřicet tisíc méně, než stanovil projektant stavby, takže jsme nabídku schválili," zkonstatovala místostarostka Vosátková. Chodník o délce zhruba dvě stě sedm metrů vybudují ze zámkové dlažby pracovníci technických služeb ještě v rámci stavby. Podle smlouvy by měla být ulice Křivoklátská hotova do konce listopadu. Postup prací odpovídá tomu, že bude smlouva dodržena.
Finance na opravu Křivoklátské ulice město získalo z dotací. Uznatelné náklady by měly činit zhruba čtyři miliony šedesát sedm tisíc korun. Spoluúčast města vychází na milion dvě stě padesát devět tisíc korun.