Za místní poznamenala Iveta Maierová: "Kroučováci si našli chvíli a zapojili veškerý svůj um a fantazii. Úžasně pak vyzdobili své ploty."

Bezvadný nápad, který by si jistě zasloužil své následovatele.