Hasiči v Kroučové si o víkendu připomněli v rámci Kroučovských slavnost spolu s místními občany, rodáky i přáteli obce 130 let od svého založení.
V Kroučové vždy bylo a je hezky. Hasičům, ale místním občanům přeji hlavně hodně zdraví a aby tady vše dobře klapalo i nadále,“ uvedla rodačka Jitka Maxová. Další rodák Rudolf Kaut: „Obci bych přál, aby dostávala více peněz. Zastupitelstvo se snaží o bezproblémový chod obce i zvelebování obce, ale má na to málo peněz.“


Na slavnosti do Kroučové se i přes nepřízeň počasí sjelo velké množství lidí. „Měli jsme obavy, že je počasí odradí,“ uvedla starostka Hana Hajná.
Obec Kroučová vznikla někdy počátkem čtrnáctého století. „Přesné datum, kdy byla obec založena, se zřejmě nikdo nedozví, a to z jednoduchého důvodu. Nejsou o tom žádné dochované písemnosti. Zmizela i kronika,“ potvrdil místní historik a autor dvou výstav k historii obce a hasičského sboru, které si návštěvníci slavností mohli prohlédnout v budově obecního úřadu a v hasičské zbrojnici, Bohumil Knobloch.
První písemná zmínka o Kroučové pochází z roku 1352 a zde je již psáno o existenci dominantního farního kostela. Z toho lze také usuzovat, že byla obec založena o několik let dříve.
Obci bychom popřály, abychom se tady měly tak dobře, jak se máme a aby nám mladí neutíkali do města,“ uvedly sestry Monika Trčková a Romana Radová.


Hasičská základna v Kroučové má devatenáct členů, mezi nimi i osm žen. Svoji činnost nesměřují pouze na požár a požární sport, ale účastní se i dalších akcí jako Čistá Berounka, podílejí se na úklidu vesnice a domů. Před výročím 130 let od svého založení se pustili místní členové do úklidu zbrojnice a jejího okolí.
Na Kroučovských slavnostech byla k vidění i historická technika Kroučovských, ale dalších obcí z blízkého okolí.
Hasičům bych popřál ještě jednou sto třicet let trvání,“ popřál velitel místních hasičů. Do Kroučové přijel také senátor Marcel Chládek. „Kroučové přeji, aby dále rozkvétala a hasičům přeji, aby se jim nadále dařilo a aby udržovali tradice, které tu mají,“ popřál senátor Marcel Chládek.


Jak již bylo řečeno, účast na slavnostech byla veliká. „Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na přípravách oslav podíleli, všem, kteří se k nám přijeli podívat. Pochvalu si zaslouží dva zdatní moderátoři z divadelního ansámblu Bezevšeho z Postoloprt Jaromír Vápeník a Jiří Frydrych. Krásná byla i noční ohňová show,“ uzavřela starostka Hana Hajná.