Plzeňská pahorkatina, která je velmi významná svýmgeologickým složením,zasahujevelkým obloukem od Plzně až po Kladensko. Součástí je tzv. pahorkatina Rakovnická. V tétolokalitě, konkrétněna Jesenicku, které se nachází kdesi v pomyslném středu zmíněného oblouku, je samozřejmě jako po celém tomto území zvýšený výskyt prastarých kamenů, skal, výčnělků, jeskyní či starých štol a mnoha dalších různých lokálních přírodních a turistických zajímavostí. Mezi největší z nich obecně patří pravděpodobně kounovská lokalita "kamenné řady", o které si více povíme v některém z následujících pokračování tohoto miniseriálu. Ale pojďme k našemu dnešnímu vyprávění.

Naše další zimní putování po rakovnickém kraji souvisí opět s turisticky méně známým, přesto velmi zajímavým územím Jesenicka a samozřejmě se zapomenutými všudepřítomnými kameny.
Dnes Vám povíme, kam nás dovedla jiná reportáž, totiž znovuzrození masopustní tradice v obci zvané Krty, kam jsmev tomto proměnlivém zimním počasí vyrazili s manželkou Janoua dcerou Kateřinou.

V průběhu zmiňované reportážejsme v odpoledních hodinách mělivelké štěstí a narazili na člověka, který tuto oblast zná velmi dobře, totiž na Alexandra Krška, mimo jiné též hlavního organizátora zajímavé multiakce, tzv. Festiválku přírodních sportů,který se pravidelně koná v Jesenici. Od něho jsme se dozvěděli, že nedaleko odnás se nachází zajímavé místo, kam bychom se rozhodně měli zajít podívat. Zanechali jsme tedy auto nedaleko lesa a vydali se po značené turistické značce modré barvy, jež nedaleko navazuje na značku zelenou, vedoucí do nedaleké Jesenice. Zanedlouho, je to opravdu jen kousek cesty, se před námi začaly vynořovat nádherné přírodní scenérie kamenů a skal, prosvícené hřejivým sluncem, jež vrhalo stíny do lesního porostu.

Krtské skály na Rakovnicku

Na tomto místě, zvaném Krtské skály, které je mimo jiné významnou chráněnou lokalitou, se pásy kamenných bloků a roztroušených kamenů táhnou v mírně svažitém terénulesního porostu nad malebnou obcí Krty.

Krtské skály na Rakovnicku

Na člověka dopadá až sváteční atmosféra a radost s pobytu v přírodě, pokud najde takové místo, kde si může aktivně odpočinout. Krtské skály, ač někdo řekne, no co,jen kameny, na mě i na zbytku rodiny zanechaly velký dojem.

Krtské skály na Rakovnicku

Pátrali jsme v okolí také po kamenných lomech.
Zbytky starých kamenných lomů menších rozměrů znázorňují historii těžké práce horníků, kteří kdysi těžili obří žulové kvádry a odváželi je k dalšímu zpracování. Tito lidé žili údajně též v hornické osadě v obci zvané Hůrky nedaleko Jesenice.
Kamenný lom větších rozměrů se ale nenachází zde, jak bychom čekali, ale ještě o kus dál, směrem na jih. Bohužel, tam jsme se již vzhledem k pozdnímu odpoledni nevydali.
Přesto doporučuji udělat si čas a vydat se po turistických značkách nebo jen tak podle chuti do terénu a načerpat tolik drahocenných sil v tomto uchvátaném čase.
Nutno dodat, že obec Krty se nachází jen několik kilometrů západně směrem od Jesenice a rozhodně všem doporučuji toto kouzelné místo, ať už vlakem nebo autem, pěšky či na kole, navštívit.

Krtské skály na Rakovnicku

Příští výlet se vydáme po značené turistické trase směrem na sever a to z obce Krty do nedalekého Petrohradu.

Deník/ Michal Elznic