„Zaměstnanci defakto rozváží pracovní poměr s firmou Scolarest, personálně by pak měli plynule přejít pod příspěvkovou organizaci Školní jídelna," reagoval Miroslav Samaš (ANO), místostarosta Rakovníka, čímž tak vyvrátil množící se spekulace, že vedení města se chystá obměnit kompletně personál ve školní jídelně.

Příspěvková organizace se začne o moderní školní jídelnu v Martinovského ulici starat od prvního července letošního roku, firma Scolarest totiž končí k poslednímu červnu, a novým ředitelem bude Jiří Kremer z Rakovníka. Ten ze sedmičlenné rady města dostal hlas od starosty Pavla Jenšovského (ČSSD), místostarosty Miroslava Samaše, Miloslava Kubínka (oba ANO), Václava Čermáka (Rakovník v pohybu), Vladimíra Kvasničky (KSČM), proti nebyl nikdo a hlasování se zdržela Eva Kašová (KSČM) a Ludvík Vožeh (ČSSD).

Místostarosta města Miroslav Samaš už před časem, než radní rozhodovali o jmenování ředitele Školní jídelny, informoval, že oba zájemci, ze kterých budou radní vybírat, mají zkušenosti z gastronomie.

„Oba mají zkušenosti s provozem a v gastronomii začínali defakto od píky," řekl Miroslav Samaš. Právě zkušenosti z gastronomií, tedy vzdělání v jejím oboru a také prokazatelná praxe byly součástí kritérií konkurzu na místo ředitele nové příspěvkové organizace města Rakovníka.

Kromě toho dalším požadavkem ze strany vedení rakovnické radnice byl takzvaný koncept řízení školní jídelny. V něm měli uchazeči popsat, jaké mají úmysly s provozem školní jídelny, co chystají změnit či jak obohatí provoz.

„Cílem je určitě zlepšení celkové situace, očekáváme určitý posun dopředu," řekl Miroslav Samaš. Ten také poznamenal, že mzdové náklady jdou za Středočeským krajem, ovšem v případě, že školní jídelna bude prosperovat, určitě by měli být zaměstnanci odměněni.

„Bude to věcí ředitele, jak využije veškerou kapacitu zařízení, která v jídelně je. Bude moci zkrátka cokoliv, výsledek se poté určitě promítne i komerčně. Platové třídy jsou sice pro zaměstnance dané, ale různé bonusy a prémie by mohly práci zatraktivnit. A týkalo by se to samozřejmě i zaměstnanců," sdělil místostarosta Samaš.