Během pátečního dne se zde uskutečnila elektrotechnická výstava více než 25 předních výrobců elektroinstalace, kterou uspořádala rakovnický firma Elektro viola, která slaví třicet let od svého založení.

Jedna z tělocvičen sportovního klubu Mek GYM  by se mohla rozrůst v menší sportovní centrum.
Zastupitelé odprodej pozemků k rozšíření sportoviště Mek GYM opět neschválili

Kromě samotné výstavy nechyběly ani přednášky, příchozí se tak mohli dovědět novinky v elektrotechnice a energetice.