Správní a katastrální působnost městyse Slabce zabírá hned několik dalších obcí. Také do nich směřovaly investiční aktivity.
Například ve Skupé se investicí 80 tisíc korun podařilo provézt úpravu ozelenění části obce. Ze zdravotních důvodů byly firmou Viktora Drlíka z Kařezu pokáceny nevhodné dřeviny a provedeny konzervační řezy u některých stromů. Na tuto akci byla získána dotace 42 tisíc z Programu obnovy Stř. kraje.
Rekonstrukce se dočkala hasičská zbrojnice v Kostelíku. Zde se do napojení na elektrický proud, opravu dveří, omítek a sociálního vybavení investovalo 30 tisíc, z toho 18 krajských. Poměrně nízká investice na toto množství práce je i díky aktivnímu přístupu členů místního Osadního výboru Kostelík a Občanského výboru Kostelík.
Na zkrášlení obce se pracovalo také v Modřejovicích, kde investicí CHKO Křivoklátsko a prací rakovnické společnosti Arborea v hodnotě 100 tisíc korun prokoukla lipová alej.

Největší díl práce si ale vyžádal přímo slabecký zámek. Jen do oprav interiéru této významné stavby se investovalo 575 tisíc korun, z toho rovný půlmilion z dotace Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. Práce byly zaměřeny do více částí zámku.
„Jednalo se například o prostory bývalé služebny policie ve věži, kde se provedl restaurátorský výzkum a byly nalezeny zachovalé zbytky tří druhů výmalby z období počínající rokem 1800. Zde se pak repasovala okna a schody do prvního patra. Jen 150 let staré schody se musely kompletně repasovat, obrousit, napustit speciálním olejem, natřít lakem a dnes jsou jako by je instalovali včera. Také byla opravena část ostění a další prvky, například umělecké kování v první patře prostor úřadu městyse,“ nastínil slabecký starosta Filip Celba.
Také oranžérie získala nové nátěry, zpevnila se kopule i střecha, instalovaly nové okapy. Začalo se s opravou omítek. Jen za rok 2008 zde bylo proinvestováno 266 tisíc, z toho 240 tisíc z dotací Ministerstva kultury ČR. Regeneraci neušel ani přilehlý park, kde byo prováděno sečení trávníků, zdravotní a konzervační úpravy dřevin a řada dalších prací.

„Park je hojně využíván rodiči s dětmi, školní mládeží, chovateli psíků i pacienty lékařů, slouží k rekreaci nejen občanů Slabec, ale i spoluobčanům z jejich okolí,“ udělal výčet aktivit v parku starosta.
Zámek však neslouží jen jako zázemí pro úřad městyse, ale poskytuje i zázemí pro služby občanům. Své ordinace zde mají lékaři, fanoušci literatury tu zase najdou knihovnu. Ta dostala během roku nové vybavení v hodnotě 29 tisíc korun, které zhotovil truhlář Tomášek z Novosedel. Také sem přispělo Ministerstvo kultury ČR částkou 25 tisíc korun.

„Kromě vlastních stavebních či jiných úprav se nám podařilo například získat z Programu rozvoje Středočeského kraje dotaci ve výši 70 tisíc korun na úroky ze stavebních úvěrů, poskytnutých nám v minulých letech, a pokračujeme v přípravách společné akce mikroregionu Balkán na výstavbu nových čističek odpodních vod ve všetatech, Krakově, Panoším Újezdě, Slabcích a Hřebečníkách,“ doplnil ještě starosta Celba.