Město Rakovník bylo nakonec zařazeno do pořadníku měst, kam bude stanice měřící kvalitu ovzduší v dalších letech umístěna. Podle mluvčího rakovnické radnice Jiřího Cafourka obdrželo město odpověď od hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové s tím, že jsou lokality umístění stanice vždy vybírány s ohledem na oblasti s překročenými imisními limity.

Rakovnicko, alespoň podle map s oblastmi se zhoršenou kvalitou ovzduší, kterou vydává Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), nepatří do lokalit nejhůře znečištěné ve Středočeském kraji. „Přesto na schůzce s lidmi z ČHMÚ, která se uskutečnila v loňském roce, bylo město Rakovník do takzvaného pořadníku zařazeno,“ doplnil Cafourek.

O umístění měřící stanice usilují členové strany Změna pro Rakovník. Ti rovněž zorganizovali petici, pod kterou se podepsala zhruba tisícovka obyvatel. „Nejprve potřebujeme pevná data, abychom mohli určit znečišťovatele. Samotné znečištění vzduchu ale není spojené pouze se zdejší průmyslovou výrobou, ale je ovlivněné i suchem. Dýcháme tu i podle některých studií suchý vzduch. Nekvalitní ovzduší je způsobeno více faktory, i třeba kamionovou dopravou. Pro přesné určení znečišťovatelů a následné vytvoření tlaku na příslušné úřady, potřebujeme pevná data,“ sdělil už dříve Jan Mudra (Změna pro Rakovník).

Rakovnicko patří v rámci Středočeského kraje k okresům s nejvyšším podílem osob v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, které zemřely na zhoubné novotvary. Hůře než Rakovnicko, které má úmrtnost 285,7 osob na sto tisíc obyvatel, je na to již jen Berounsko (307,4) a Kolínsko (311). Nejčastějším diagnostikovaným zhoubným onemocněním jsou kožní nádory, karcinomy tlustého střeva a konečníku, karcinomy prsu u žen a zhoubné nádory prostaty a plic.