Kynologická organizace jako prvotní důvod uvádí nevhodné parametry současného areálu pro výcvik psů. Z těchto důvodů nemohou pořádat zajímavější soutěže. Dále uvedla, že louka, kterou zakoupila, má strategické výhody. Kromě toho, že se nachází v lokalitě za městem a psi zde nikoho neobtěžují, je zde celá řada možností, jak využít okolní přírodu a terén.

Hlasujte: Máte doma psího kamaráda? Chodíte s ním na "cvičák"?

„Dne 30. 9. 2009 byla předložena odboru výstavby a investic MěÚ Rakovník žádost o změnu územního plánu podaná Českým kynologickým svazem, Základní kynologickou organizací v Rakovníku. Žadatel ve své žádosti navrhuje změnu ze stávajícího trvalého travního porostu na pozemek určený k sportovním činnostem,“ přiblížil informace tiskový mluvčí rakovnické radnice Jan Polák, jenž dodal: „Rada města doporučila zastupitelstvu města návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Rakovník podaný Českým kynologickým svazem.“

Poslední slovo tak bude mít zastupitelstvo Královského města Rakovník. To bude projednávat i další změny územního plánu. Oproti minulému jednání zastupitelů budou žádosti projednány jednotlivě a ne v balíčku. „Myslím si, že zvolený pozemek je ideální místo pro výcvik, navíc zde výcvik psů nebude nikoho rušit,“ sdělil závěrem Zdeněk Nejdl.