Nadace Partnerství opět rozdělila více než 375 tisíc korun na jarní výsadby stromů. Lidé budou sázet celkem na 24 místech republiky, nejčastěji v kraji Vysočina.

Grant na výsadbu stromů získala ve Středočeském kraji obec Lány. Tělovýchovná jednota Sokol Lány dostala přidělenu částku 10 tisíc 500 korun.

Cílem projektu je vysadit u příležitosti Dne Země pět sazenic českého národního stromu - lípy srdčité - v prostoru veřejného víceúčelového sportoviště. V lokalitě v minulosti řada lipových stromů rostla a vytvářela přirozené zátiší v centru obce Lány.

Od roku 2004 se díky grantům Nadace Partnerství podařilo v České republice vysadit téměř 40 tisíc kusů stromů a keřů. Pokud by se všechny tyto dřeviny uspořádaly do jedné řady, vznikla by dlouhá alej, která by mohla lemovat například cestu z Brna až do Karlových Varů.

„Zájem o sázení je stále vysoký, lidé si čím dál častěji uvědomují důležitost stromů v krajině. Chtějí vylepšit vzhled své vesnice a jejího okolí, ale také rádi využijí stromů jako ochrany před větrem nebo prachem a hlukem ze silnice,“ uvádí Ivana Adámková z Nadace Partnerství a dodává, že společnou výsadbu stromů zároveň využívají k posílení společenských vztahů v obci i mezi obcemi a upevnění vazby lidí k místu.

Počty stromů, především ovocných, se navýší zejména v blízkosti polních cest a veřejných komunikací. Na podzim, dne 28. října 2011, nadace dokonce připravuje pokus o mezinárodní rekord v sázení stromů.