Canticorum pochází z latiny a ve volném překladu znamená: "ti, kdož zpívají". Během odpoledne vystoupilo pět sborů. Akce se konala ve spolupráci s kulturní komisí obce Lány a Vašírov. Sbory přednesly lidové písně, sakrální i světské skladby, na závěr pak společně před obecním úřadem skladbu W. A. Mozarta Ave verum corpus.

Kromě setkání pěveckých sborů se  na Masarykově náměstí před sokolovnou konalo slavnostní odhalení nového pomníku obětem II. světové války.