V tomto měsící slavíme 158 let od narození Tomáše G. Masaryka. Věnec k hrobu našeho prvního prezidenta v Lánech přinesl krom jiných osobností rovněž hejtman Středočeského kraje Petr Bendl: „Masaryk byl zakladatelem české státnosti. Dokázal ve své době asi nemožné, a to udržet naši zemi pohromadě a my bychom si mělo jeho odkaz připomínat co možná nejvíce, zejména kvůli mladým lidem. Jsem mile potěšen, že si odkaz Tomáše Garrigua Masaryka vždy přijde do Lán připomenout spolu s námi mnoho dalších lidí.“

Lánské muzeum věnovalo o víkendu této významné osobnosti českých dějin bohatý celodenní program. Z pražského Masarykova nádraží vyjel například nostalgický vlak, byl uspořádán 14. ročník turistického pochodu s názvem Vzpomínka na T. G. M. a jeho rodinu a Koněspřežná železnice Praha– Lány.
Otevřena byla slavnostně výstava 5 let Muzea T. G. Masaryka v Lánech. Vrcholem pak byl již zmíněný pietní akt na lánském hřbitově. „Dnešní den se velice vydařil. Dorazil i Masarykův vagon, který ale nebyl bohužel ve Stochově odstaven, tak jak bylo dříve zvykem. Uskutečnila se i vernisáž k pěti letům sbírek, které jsme dostali od návštěvníků muzea,“ uvedl k akci ředitel muzea T. G. Masaryka František Povolný. Na slavnostní vernisáži zazpíval dívčí pěvecký sbor z Turčianských Teplic, které do Lán přivezl předseda Společnosti Milana Rastislava Štefánika. „K nočnímu dramatickému incidentu k zámku řeknu jen tolik, že nijak neposkvrnil náš dnešní vzpomínkový den. Jen to možná mělo vliv na to, že dnes byla zavřena zámecká zahrada,“ uzavřel František Povolný.